жп гара
Свищов, България

Тел. за връзка:  +359884405729

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

04:40

05:00
06:00
07:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

07:55

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

12:25

13:00
14:00
15:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

15:15

16:00
17:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

17:53

18:00
19:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

19:50

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

07:24

08:00
09:00
10:00
11:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

11:48

12:00
13:00
14:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

14:40

15:00
16:00
17:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

17:40

18:00
19:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

19:45

20:00
21:00
22:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

22:37

23:00