жп гара
Свищов, България

Тел. за връзка:  +359884405729

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

04:35

05:00
06:00
07:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

07:45

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

12:20

13:00
14:00
15:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

15:20

16:00
17:00
18:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

18:00

19:00
20:00
Ореш - Ореш

Ореш, жп гара

20:20

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

07:27

08:00
09:00
10:00
11:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

11:42

12:00
13:00
14:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

14:42

15:00
16:00
17:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

17:42

18:00
19:00
20:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

20:02

21:00
22:00
Свищов - Свищов

Свищов, жп гара

22:32

23:00