жп спирка
Светлина, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Песнопой - Песнопой

Песнопой, жп гара

05:44

06:00
07:00
Песнопой - Песнопой

Песнопой, жп гара

07:34

08:00
Отдих - Отдих

Отдих, жп гара

08:27

09:00
10:00
Песнопой - Песнопой

Песнопой, жп гара

10:05

11:00
Отдих - Отдих

Отдих, жп гара

11:00

12:00
Песнопой - Отдих

Песнопой, жп гара

12:05

Отдих, жп гара

12:59

13:00
14:00
Песнопой - Песнопой

Песнопой, жп гара

14:15

15:00
Отдих - Отдих

Отдих, жп гара

15:09

16:00
Песнопой - Песнопой

Песнопой, жп гара

16:05

17:00
Отдих - Песнопой

Отдих, жп гара

17:01

Песнопой, жп гара

17:59

18:00
Отдих - Отдих

Отдих, жп гара

18:52

19:00
Песнопой - Песнопой

Песнопой, жп гара

19:57

20:00
Отдих - Отдих

Отдих, жп гара

20:56

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

05:44

06:00
07:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

07:34

08:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

08:27

09:00
10:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

10:05

11:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

11:00

12:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

12:05

Светлина, жп гара

12:59

13:00
14:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

14:15

15:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

15:09

16:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

16:05

17:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

17:01

Светлина, жп гара

17:59

18:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

18:52

19:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

19:57

20:00
Светлина - Светлина

Светлина, жп гара

20:56

21:00
22:00
23:00