жп гара
Светлен, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Караджата - Попово

Караджата, жп гара

08:33

Попово, жп гара

08:45

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Караджата - Попово

Караджата, жп гара

17:31

Попово, жп гара

17:59

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

08:33

Светлен, жп гара

08:45

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

17:31

Светлен, жп гара

17:59

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00