жп гара
Светлен, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Караджата - Попово

Караджата, жп гара

08:26

Попово, жп гара

08:32

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Караджата - Караджата

Караджата, жп гара

17:26

18:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

18:00

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

08:26

Светлен, жп гара

08:32

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

17:26

18:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

18:00

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00