жп гара
Самуил, България

Тел. за връзка:  +359884405826

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Богданци - Богданци

Богданци, жп гара

04:39

05:00
Висока Поляна - Разград

Висока Поляна, жп гара

05:15

Разград, жп гара

05:45

06:00
07:00
Висока Поляна - Разград

Висока Поляна, жп гара

07:34

Разград, жп гара

07:59

08:00
09:00
Висока Поляна - Хърсово

Висока Поляна, жп гара

09:19

Хърсово, жп гара

09:30

10:00
11:00
Разград - Разград

Разград, жп гара

11:55

12:00
13:00
14:00
Разград - Разград

Разград, жп гара

14:55

15:00
16:00
17:00
Висока Поляна - Висока Поляна

Висока Поляна, жп гара

17:34

18:00
Разград - Разград

Разград, жп гара

18:33

19:00
20:00
Разград - Хърсово

Разград, жп гара

20:35

Хърсово, жп гара

20:40

21:00
Разград - Разград

Разград, жп гара

21:59

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

04:14

05:00
06:00
07:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

07:18

...

Самуил, жп гара

07:32

Самуил, жп гара

07:57

08:00
09:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

09:17

10:00
11:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

11:53

12:00
13:00
14:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

14:44

15:00
16:00
17:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

17:25

Самуил, жп гара

17:32

18:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

18:31

19:00
20:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

20:22

Самуил, жп гара

20:33

21:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

21:44

22:00
23:00