жп гара
Самуил, България

Тел. за връзка:  +359884405826

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Богданци - Богданци

Богданци, жп гара

04:35

05:00
Висока Поляна - Ясеновец

Висока Поляна, жп гара

05:20

Ясеновец, жп гара

05:25

06:00
07:00
Висока Поляна - Висока Поляна

Висока Поляна, жп гара

07:46

08:00
Ясеновец - Ясеновец

Ясеновец, жп гара

08:06

09:00
Висока Поляна - Хърсово

Висока Поляна, жп гара

09:22

Хърсово, жп гара

09:30

10:00
11:00
Разград - Разград

Разград, жп гара

11:30

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Висока Поляна - Висока Поляна

Висока Поляна, жп гара

16:53

17:00
Ясеновец - Ясеновец

Ясеновец, жп гара

17:47

18:00
19:00
20:00
Разград - Хърсово

Разград, жп гара

20:29

Хърсово, жп гара

20:36

21:00
Разград - Разград

Разград, жп гара

21:56

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

04:14

05:00
06:00
07:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

07:20

Самуил, жп гара

07:44

08:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

08:04

09:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

09:20

10:00
11:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

11:28

12:00
13:00
14:00
15:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

15:50

16:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

16:48

Самуил, жп гара

16:51

17:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

17:44

18:00
19:00
20:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

20:10

Самуил, жп гара

20:27

21:00
Самуил - Самуил

Самуил, жп гара

21:41

22:00
23:00