товарна – жп спирка
Русе, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

02:38

03:00
04:00
05:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

05:54

06:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

06:05

07:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

07:29

08:00
09:00
10:00
11:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

11:03

Русе, жп гара

11:24

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

16:05

Русе, жп гара

16:36

17:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

17:33

Русе, жп гара

17:49

18:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

18:40

19:00
20:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

20:05

Русе, жп гара

20:13

21:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

21:39

22:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

22:02

23:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

23:28

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

02:38

03:00
04:00
05:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

05:54

06:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

06:05

07:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

07:29

08:00
09:00
10:00
11:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

11:03

Русе, разп. жп гара

11:24

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

16:05

Русе, разп. жп гара

16:36

17:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

17:33

Русе, разп. жп гара

17:49

18:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

18:39

19:00
20:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

20:05

Русе, разп. жп гара

20:13

21:00
Русе - Русе

Русе, жп гара

21:39

22:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

22:02

23:00
Русе - Русе

Русе, разп. жп гара

23:28