жп гара
Роман, България

Тел. за връзка:  +359884254714

Заминаващи
00:00
Червен бряг - Червен бряг

Червен бряг, жп гара

00:41

01:00
02:00
03:00
04:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

04:09

05:00
Мездра - Кунино

Мездра, жп гара

05:08

Кунино, жп гара

05:44

06:00
Струпец - Струпец

Струпец, жп гара

06:28

07:00
Радовене - Мездра

Радовене, жп гара

07:24

Мездра, жп гара

07:24

08:00
09:00
Радовене - Радовене

Радовене, жп гара

09:26

10:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

10:26

11:00
Червен бряг - Червен бряг

Червен бряг, жп гара

11:02

12:00
Червен бряг - Струпец

Червен бряг, жп гара

12:01

Струпец, жп гара

12:43

13:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

13:25

14:00
15:00
Червен бряг - Струпец

Червен бряг, жп гара

15:02

Струпец, жп гара

15:09

16:00
Радовене - Мездра

Радовене, жп гара

16:15

Мездра, жп гара

16:26

17:00
Червен бряг - Мездра

Червен бряг, жп гара

17:03

Мездра, жп гара

17:24

18:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

18:25

19:00
Струпец - Кунино

Струпец, жп гара

19:12

...

Мездра, жп гара

19:26

Кунино, жп гара

19:56

20:00
21:00
Радовене - Радовене

Радовене, жп гара

21:39

22:00
Червен бряг - Мездра

Червен бряг, жп гара

22:02

Мездра, жп гара

22:31

23:00
Пристигащи
00:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

00:40

01:00
02:00
03:00
04:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

04:08

05:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

05:07

Роман, жп гара

05:43

06:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

06:27

07:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

07:23

Роман, жп гара

07:23

08:00
09:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

09:25

10:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

10:25

11:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

11:01

12:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

12:00

Роман, жп гара

12:42

13:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

13:24

14:00
15:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

15:01

Роман, жп гара

15:08

16:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

16:14

Роман, жп гара

16:25

17:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

17:02

Роман, жп гара

17:23

18:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

18:24

19:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

19:11

...

Роман, жп гара

19:25

Роман, жп гара

19:55

20:00
21:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

21:38

22:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

22:01

Роман, жп гара

22:30

23:00