жп гара
Роман, България

Тел. за връзка:  +359884254714

Заминаващи
00:00
Червен бряг - Червен бряг

Червен бряг, жп гара

00:38

01:00
02:00
03:00
04:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

04:06

05:00
Мездра - Кунино

Мездра, жп гара

05:08

Кунино, жп гара

05:38

06:00
Струпец - Струпец

Струпец, жп гара

06:28

07:00
Радовене - Мездра

Радовене, жп гара

07:24

Мездра, жп гара

07:25

08:00
09:00
Струпец - Радовене

Струпец, жп гара

09:05

Радовене, жп гара

09:23

10:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

10:40

11:00
Червен бряг - Червен бряг

Червен бряг, жп гара

11:58

12:00
Струпец - Струпец

Струпец, жп гара

12:53

13:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

13:25

14:00
Червен бряг - Червен бряг

Червен бряг, жп гара

14:58

15:00
Струпец - Струпец

Струпец, жп гара

15:09

16:00
Радовене - Червен бряг

Радовене, жп гара

16:19

...

Мездра, жп гара

16:25

Червен бряг, жп гара

16:58

17:00
Радовене - Червен бряг

Радовене, жп гара

17:23

Червен бряг, жп гара

17:58

18:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

18:25

19:00
Струпец - Мездра

Струпец, жп гара

19:12

Мездра, жп гара

19:25

20:00
21:00
Радовене - Радовене

Радовене, жп гара

21:39

22:00
Червен бряг - Мездра

Червен бряг, жп гара

22:11

Мездра, жп гара

22:33

23:00
Пристигащи
00:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

00:37

01:00
02:00
03:00
04:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

04:05

05:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

05:07

Роман, жп гара

05:37

06:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

06:27

07:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

07:23

Роман, жп гара

07:24

08:00
09:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

09:04

Роман, жп гара

09:22

10:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

10:39

11:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

11:57

12:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

12:52

13:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

13:24

14:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

14:57

15:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

15:08

16:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

16:18

...

Роман, жп гара

16:24

Роман, жп гара

16:57

17:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

17:22

Роман, жп гара

17:57

18:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

18:24

19:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

19:11

Роман, жп гара

19:24

20:00
21:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

21:38

22:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

22:10

Роман, жп гара

22:32

23:00