жп гара
Първомай, България

Тел. за връзка:  +359884101898

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Димитровград - Димитровград

Димитровград, жп гара

02:20

03:00
04:00
05:00
Виница - Виница

Виница, жп гара

05:36

06:00
Караджалово - Виница

Караджалово, жп гара

06:44

Виница, жп гара

06:45

07:00
Виница - Виница

Виница, жп гара

07:55

08:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

08:20

09:00
Димитровград - Виница

Димитровград, жп гара

09:40

Виница, жп гара

09:57

10:00
Караджалово - Крумово

Караджалово, жп гара

10:27

Крумово, жп гара

10:41

11:00
Виница - Виница

Виница, жп гара

11:30

12:00
Димитровград - Димитровград

Димитровград, жп гара

12:00

13:00
Виница - Димитровград

Виница, жп гара

13:23

Димитровград, жп гара

13:50

14:00
Караджалово - Крумово

Караджалово, жп гара

14:18

Крумово, жп гара

14:51

15:00
Караджалово - Виница

Караджалово, жп гара

15:15

Виница, жп гара

15:53

16:00
Ябълково - Ябълково

Ябълково, жп гара

16:36

17:00
Поповица - Караджалово

Поповица, жп гара

17:02

Караджалово, жп гара

17:04

18:00
Караджалово - Виница

Караджалово, жп гара

18:05

Виница, жп гара

18:17

19:00
Пловдив - Виница

Пловдив, жп гара

19:00

...

Караджалово, жп гара

19:00

Виница, жп гара

19:14

20:00
Караджалово - Виница

Караджалово, жп гара

20:17

Виница, жп гара

20:56

21:00
22:00
Караджалово - Караджалово

Караджалово, жп гара

22:20

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

02:19

03:00
04:00
05:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

05:35

06:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

06:40

Първомай, жп гара

06:43

07:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

07:54

08:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

08:19

09:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

09:39

Първомай, жп гара

09:56

10:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

10:26

Първомай, жп гара

10:40

11:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

11:29

Първомай, жп гара

11:59

12:00
13:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

13:22

Първомай, жп гара

13:49

14:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

14:17

Първомай, жп гара

14:50

15:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

15:14

Първомай, жп гара

15:52

16:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

16:35

17:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

17:00

Първомай, жп гара

17:01

18:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

18:04

...

Първомай, жп гара

18:17

...

Първомай, жп гара

18:57

Първомай, жп гара

18:59

19:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

19:13

20:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

20:16

Първомай, жп гара

20:55

21:00
22:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

22:19

23:00