жп гара
Пролет, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
Левище - Левище

Левище, жп гара

03:59

04:00
05:00
Левище - Левище

Левище, жп гара

05:28

06:00
Левище - Елисейна

Левище, жп гара

06:07

Елисейна, жп гара

06:54

07:00
08:00
09:00
Елисейна - Елисейна

Елисейна, жп гара

09:58

10:00
Левище - Левище

Левище, жп гара

10:29

11:00
12:00
13:00
14:00
Елисейна - Елисейна

Елисейна, жп гара

14:58

15:00
Левище - Елисейна

Левище, жп гара

15:23

Елисейна, жп гара

15:58

16:00
Левище - Левище

Левище, жп гара

16:28

17:00
18:00
Левище - Елисейна

Левище, жп гара

18:18

Елисейна, жп гара

18:58

19:00
Елисейна - Елисейна

Елисейна, жп гара

19:58

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

03:59

04:00
05:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

05:28

06:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

06:07

Пролет, жп гара

06:54

07:00
08:00
09:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

09:58

10:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

10:29

11:00
12:00
13:00
14:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

14:58

15:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

15:23

Пролет, жп гара

15:58

16:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

16:28

17:00
18:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

18:18

Пролет, жп гара

18:58

19:00
Пролет - Пролет

Пролет, жп гара

19:58

20:00
21:00
22:00
23:00