жп гара
Попово, България

Тел. за връзка:  +359882284868

Заминаващи
00:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

00:35

01:00
02:00
03:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

03:49

04:00
05:00
06:00
07:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

07:24

08:00
Светлен - Медовина

Светлен, жп гара

08:27

Медовина, жп гара

08:52

09:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

09:09

10:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

10:13

11:00
12:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

12:04

13:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

13:13

14:00
15:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

15:09

16:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

16:13

17:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

17:25

18:00
Медовина - Търговище

Медовина, жп гара

18:05

Търговище, жп гара

18:09

19:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

19:13

20:00
Дралфа - Дралфа

Дралфа, жп гара

20:19

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

00:34

01:00
02:00
03:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

03:48

04:00
05:00
06:00
07:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

07:23

08:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

08:26

Попово, жп гара

08:51

09:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

09:08

10:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

10:12

11:00
12:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

12:03

13:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

13:12

14:00
15:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

15:08

16:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

16:12

17:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

17:24

18:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

18:04

Попово, жп гара

18:08

19:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

19:12

20:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

20:18

21:00
22:00
23:00