жп гара
Попово, България

Тел. за връзка:  +359882284868

Заминаващи
00:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

00:39

01:00
02:00
03:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

03:54

04:00
05:00
06:00
07:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

07:18

08:00
Светлен - Медовина

Светлен, жп гара

08:20

Медовина, жп гара

08:39

09:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

09:09

10:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

10:18

11:00
12:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

12:11

13:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

13:16

14:00
15:00
Търговище - Търговище

Търговище, жп гара

15:14

16:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

16:18

17:00
Светлен - Светлен

Светлен, жп гара

17:20

18:00
Медовина - Търговище

Медовина, жп гара

18:06

Търговище, жп гара

18:08

19:00
Стражица - Стражица

Стражица, жп гара

19:18

20:00
Дралфа - Дралфа

Дралфа, жп гара

20:20

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

00:38

01:00
02:00
03:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

03:53

04:00
05:00
06:00
07:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

07:17

08:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

08:19

Попово, жп гара

08:38

09:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

09:08

10:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

10:17

11:00
12:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

12:10

13:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

13:15

14:00
15:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

15:13

16:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

16:17

17:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

17:19

18:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

18:05

Попово, жп гара

18:07

19:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

19:17

20:00
Попово - Попово

Попово, жп гара

20:19

21:00
22:00
23:00