жп гара
Пловдив, България

Тел. за връзка:  +35932632720

Заминаващи
00:00
01:00
Поповица - Поповица

Поповица, жп гара

01:37

02:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

02:45

03:00
04:00
Стамболийски - Пловдив

Стамболийски, жп гара

04:20

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

04:48

05:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

05:55

06:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

06:00

...

Пловдив, Прослав жп гара

06:05

...

Стамболийски, жп гара

06:30

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:30

07:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

07:15

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:28

Пловдив, Прослав жп гара

07:30

08:00
Пазарджик - Пловдив

Пазарджик, жп гара

08:00

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

08:40

Пловдив, Филипово жп гара

08:45

09:00
Първомай - Пловдив

Първомай, жп гара

09:05

Пловдив, Прослав жп гара

09:32

Пловдив, Филипово жп гара

09:35

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

09:40

Пловдив, Прослав жп гара

09:45

10:00
11:00
Садово - Тодор Каблешков

Садово, жп гара

11:20

...

Стамболийски, жп гара

11:25

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

11:30

...

Пловдив, Филипово жп гара

11:44

Тодор Каблешков, жп гара

11:48

12:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:26

13:00
Първомай - Пловдив

Първомай, жп гара

13:15

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

13:23

Пазарджик, жп гара

13:25

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

13:32

14:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

14:10

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:25

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:33

Стамболийски, жп гара

14:50

Пловдив, Филипово жп гара

14:55

15:00
Пловдив - Стамболийски

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

15:00

...

Пловдив, Филипово жп гара

15:40

Стамболийски, жп гара

15:45

16:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

16:00

Първомай, жп гара

16:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:10

Пловдив, Прослав жп гара

16:15

17:00
Пловдив - Тодор Каблешков

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:15

...

Пловдив, Прослав жп гара

17:15

...

Пловдив, Филипово жп гара

17:40

Тодор Каблешков, жп гара

17:50

18:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:00

Крумово, жп гара

18:20

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:25

19:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

19:10

...

Пловдив, Тракия жп гара

19:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:30

...

Пазарджик, жп гара

19:40

Пловдив, Филипово жп гара

19:45

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:55

Пловдив, Филипово жп гара

19:55

20:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

20:00

21:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

21:35

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

21:45

22:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

22:40

Пловдив, Прослав жп гара

22:45

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

01:31

02:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

02:35

03:00
04:00
05:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

05:39

Пловдив, Прослав жп гара

05:50

06:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:17

...

Пловдив, Прослав жп гара

06:40

Пловдив, Филипово жп гара

06:45

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:54

Пловдив, Филипово жп гара

06:59

07:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

07:18

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:24

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:35

Пловдив, Прослав жп гара

07:48

Пловдив, Тракия жп гара

07:58

08:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

08:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

08:29

...

Пловдив, Филипово жп гара

08:37

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

08:42

Пловдив, жп гара

08:55

09:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

09:32

Пловдив, Прослав жп гара

09:55

10:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

10:39

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

10:54

11:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

11:00

...

Пловдив, жп гара

11:14

Пловдив, жп гара

11:18

12:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

12:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:16

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:22

...

Пловдив, Филипово жп гара

12:30

Пловдив, Прослав жп гара

12:43

13:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

13:02

...

Пловдив, жп гара

13:06

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

13:15

14:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:11

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:24

15:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

15:25

...

Пловдив, Прослав жп гара

15:25

...

Пловдив, Филипово жп гара

15:30

...

Пловдив, жп гара

15:35

Пловдив, жп гара

15:55

16:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:04

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:37

17:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

17:05

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:09

...

Пловдив, жп гара

17:43

Пловдив, Прослав жп гара

17:55

18:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

18:15

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:19

Пловдив, Филипово жп гара

18:20

Пловдив, Прослав жп гара

18:38

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:58

19:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

19:02

...

Пловдив, жп гара

19:05

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:24

Пловдив, жп гара

19:35

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:55

20:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

20:05

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

20:49

Пловдив, Прослав жп гара

20:56

21:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

21:13

...

Пловдив, жп гара

21:21

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

21:38

22:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

22:36

23:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

23:34