жп гара
Пловдив, България

Тел. за връзка:  +35932632720

Заминаващи
00:00
01:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

01:48

02:00
03:00
Стамболийски - Стамболийски

Стамболийски, жп гара

03:10

04:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

04:50

05:00
Стамболийски - Пловдив

Стамболийски, жп гара

05:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

05:00

06:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:06

Пловдив, Прослав жп гара

06:10

Пловдив, Прослав жп гара

06:20

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:30

07:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

07:05

...

Стамболийски, жп гара

07:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:14

...

Пловдив, Филипово жп гара

07:25

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:30

Пловдив, Прослав жп гара

07:40

08:00
Пазарджик - Пловдив

Пазарджик, жп гара

08:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

08:30

Пловдив, Филипово жп гара

08:35

09:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

09:10

...

Пловдив, Тракия жп гара

09:15

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

09:24

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

09:30

10:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

10:00

Пловдив, Филипово жп гара

10:00

11:00
Стамболийски - Пловдив

Стамболийски, жп гара

11:10

...

Садово, жп гара

11:10

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

11:30

12:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

12:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:30

13:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

13:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

13:24

...

Пазарджик, жп гара

13:25

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

13:30

Пловдив, Прослав жп гара

13:45

14:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:00

Пловдив, Филипово жп гара

14:15

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:24

Пловдив, Филипово жп гара

14:25

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:30

15:00
Стамболийски - Пловдив

Стамболийски, жп гара

15:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

15:30

Пловдив, Прослав жп гара

15:35

16:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

16:05

...

Стамболийски, жп гара

16:10

...

Пловдив, Тракия жп гара

16:15

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:24

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:30

Пловдив, Прослав жп гара

16:50

17:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:24

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:30

...

Пловдив, Прослав жп гара

17:35

Пловдив, Филипово жп гара

17:50

18:00
Стамболийски - Пловдив

Стамболийски, жп гара

18:10

...

Крумово, жп гара

18:14

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:20

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:30

19:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

19:00

...

Пазарджик, жп гара

19:10

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:24

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:30

...

Пловдив, Прослав жп гара

19:35

Пловдив, Филипово жп гара

19:35

Пловдив, Прослав жп гара

19:55

Пловдив, Филипово жп гара

19:55

20:00
21:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

21:15

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

21:30

22:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

22:30

Пловдив, Прослав жп гара

22:35

23:00
Първомай - Първомай

Първомай, жп гара

23:45

Пристигащи
00:00
01:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

01:36

02:00
03:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

03:00

04:00
05:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

05:44

Пловдив, жп гара

05:52

06:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

06:10

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:26

Пловдив, Филипово жп гара

06:40

Пловдив, Прослав жп гара

06:40

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:43

Пловдив, Филипово жп гара

06:50

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

06:52

07:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

07:18

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:22

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

07:32

Пловдив, Прослав жп гара

07:58

08:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

08:01

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

08:22

Пловдив, Филипово жп гара

08:27

Пловдив, Прослав жп гара

08:30

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

08:45

09:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

09:05

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

09:16

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

09:22

Пловдив, Прослав жп гара

09:45

10:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

10:23

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

10:47

11:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

11:00

...

Пловдив, Тракия жп гара

11:05

...

Пловдив, жп гара

11:08

Пловдив, жп гара

11:54

12:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:18

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:24

...

Пловдив, Прослав жп гара

12:30

Пловдив, Филипово жп гара

12:33

Пловдив, Прослав жп гара

12:41

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

12:44

Пловдив, Филипово жп гара

12:59

13:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

13:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

13:23

14:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:23

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

14:58

15:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

15:03

...

Пловдив, Филипово жп гара

15:13

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

15:23

16:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

16:00

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:23

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

16:42

17:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Филипово жп гара

17:03

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:17

Пловдив, Прослав жп гара

17:20

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

17:23

18:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Прослав жп гара

18:00

...

Пловдив, жп гара

18:00

...

Пловдив, жп гара

18:08

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:23

...

Пловдив, Филипово жп гара

18:40

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

18:47

...

Пловдив, Филипово жп гара

18:52

Пловдив, жп гара

18:55

19:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Тракия жп гара

19:05

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:23

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

19:45

20:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

20:05

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

20:23

...

Пловдив, Прослав жп гара

20:45

Пловдив, Филипово жп гара

20:56

21:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

21:08

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

21:21

22:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, жп гара

22:12

...

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

22:23

Пловдив, Тракия жп гара

22:25

23:00
Пловдив - Пловдив

Пловдив, Вр. депо – жп. Спирка

23:23

Пловдив, жп гара

23:40