Запад жп гара
Плевен, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Плевен - Ясен

Плевен, жп гара

06:45

Ясен, жп гара

06:59

07:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

07:14

08:00
Ясен - Плевен

Ясен, жп гара

08:44

Плевен, жп гара

08:49

09:00
Плевен - Ясен

Плевен, жп гара

09:15

Ясен, жп гара

09:54

10:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

10:44

11:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

11:24

12:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

12:14

13:00
Ясен - Плевен

Ясен, жп гара

13:45

Плевен, жп гара

13:58

14:00
Ясен - Ясен

Ясен, жп гара

14:09

15:00
16:00
17:00
Плевен - Ясен

Плевен, жп гара

17:14

Плевен, жп гара

17:32

Ясен, жп гара

17:54

18:00
Ясен - Плевен

Ясен, жп гара

18:39

Плевен, жп гара

18:49

19:00
20:00
21:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

21:07

Плевен, жп гара

21:15

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

06:44

Плевен, жп гара

06:58

07:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

07:13

08:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

08:43

Плевен, жп гара

08:48

09:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

09:14

Плевен, жп гара

09:53

10:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

10:43

11:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

11:23

12:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

12:13

13:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

13:44

Плевен, жп гара

13:57

14:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

14:08

15:00
16:00
17:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

17:13

Плевен, жп гара

17:31

Плевен, жп гара

17:53

18:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

18:38

Плевен, жп гара

18:48

19:00
20:00
21:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

21:06

Плевен, жп гара

21:14

22:00
23:00