жп гара
Пирдоп, България

Тел. за връзка:  +359887400119

Заминаващи
00:00
Копривщица - Копривщица

Копривщица, жп гара

00:23

01:00
02:00
03:00
04:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

04:47

05:00
06:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

06:01

07:00
Антон - Антон

Антон, жп гара

07:45

08:00
Златица - Копривщица

Златица, жп гара

08:21

Копривщица, жп гара

08:34

09:00
10:00
София - Антон

София, Казичене жп гара

10:13

Антон, жп гара

10:46

11:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

11:29

12:00
13:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

13:16

14:00
Копривщица - Копривщица

Копривщица, жп гара

14:50

15:00
Златица - Антон

Златица, жп гара

15:06

Антон, жп гара

15:45

16:00
17:00
Копривщица - Копривщица

Копривщица, жп гара

17:39

18:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

18:25

19:00
Златица - Антон

Златица, жп гара

19:30

Антон, жп гара

19:41

20:00
Антон - Антон

Антон, жп гара

20:55

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

00:22

01:00
02:00
03:00
04:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

04:46

05:00
06:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

06:00

07:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

07:44

08:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

08:20

Пирдоп, жп гара

08:33

09:00
10:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

10:12

Пирдоп, жп гара

10:45

11:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

11:28

12:00
13:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

13:15

14:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

14:49

15:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

15:05

Пирдоп, жп гара

15:44

16:00
17:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, Казичене жп гара

17:38

18:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

18:24

19:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

19:29

Пирдоп, жп гара

19:40

20:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

20:54

21:00
22:00
23:00