жп гара
Павликени, България

Тел. за връзка:  +359888231027

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Левски - Горна Оряховица

Левски, жп гара

02:17

Горна Оряховица, жп гара

02:30

03:00
04:00
05:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

05:41

06:00
Стамболово - Стамболово

Стамболово, жп гара

06:07

07:00
Бутово - Горна Оряховица

Бутово, жп гара

07:37

Горна Оряховица, жп гара

07:46

08:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

08:56

09:00
10:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

10:45

11:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

11:41

12:00
13:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

13:45

14:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

14:41

15:00
Стамболово - Стамболово

Стамболово, жп гара

15:06

16:00
Левски - Горна Оряховица

Левски, жп гара

16:41

Горна Оряховица, жп гара

16:45

17:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

17:41

18:00
Бутово - Горна Оряховица

Бутово, жп гара

18:34

Горна Оряховица, жп гара

18:45

19:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

19:45

20:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

20:41

21:00
22:00
23:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

23:58

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

02:16

Павликени, жп гара

02:29

03:00
04:00
05:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

05:40

06:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

06:06

07:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

07:36

Павликени, жп гара

07:45

08:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

08:55

09:00
10:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

10:44

11:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

11:40

12:00
13:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

13:44

14:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

14:40

15:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

15:05

16:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

16:40

Павликени, жп гара

16:44

17:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

17:40

18:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

18:33

Павликени, жп гара

18:44

19:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

19:44

20:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

20:40

21:00
22:00
23:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

23:57