жп гара
Павликени, България

Тел. за връзка:  +359888231027

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Левски - Горна Оряховица

Левски, жп гара

02:18

Горна Оряховица, жп гара

02:31

03:00
04:00
05:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

05:41

06:00
Стамболово - Стамболово

Стамболово, жп гара

06:03

07:00
Бутово - Горна Оряховица

Бутово, жп гара

07:37

Горна Оряховица, жп гара

07:45

08:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

08:40

09:00
Стамболово - Стамболово

Стамболово, жп гара

09:58

10:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

10:45

11:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

11:40

12:00
Бутово - Горна Оряховица

Бутово, жп гара

12:38

Горна Оряховица, жп гара

12:47

13:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

13:47

14:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

14:40

15:00
Стамболово - Левски

Стамболово, жп гара

15:04

Левски, жп гара

15:39

16:00
Левски - Горна Оряховица

Левски, жп гара

16:40

Горна Оряховица, жп гара

16:48

17:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

17:40

18:00
Бутово - Горна Оряховица

Бутово, жп гара

18:19

Горна Оряховица, жп гара

18:51

19:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

19:41

20:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

20:42

21:00
22:00
23:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

23:46

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

02:17

Павликени, жп гара

02:30

03:00
04:00
05:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

05:40

06:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

06:02

07:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

07:36

Павликени, жп гара

07:44

08:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

08:39

09:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

09:57

10:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

10:44

11:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

11:39

12:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

12:37

Павликени, жп гара

12:46

13:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

13:46

14:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

14:39

15:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

15:03

Павликени, жп гара

15:38

16:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

16:39

Павликени, жп гара

16:47

17:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

17:39

18:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

18:18

Павликени, жп гара

18:50

19:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

19:40

20:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

20:41

21:00
22:00
23:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

23:45