жп гара
Оселна, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
Елисейна - Елисейна

Елисейна, жп гара

03:50

04:00
05:00
Елисейна - Елисейна

Елисейна, жп гара

05:20

Елисейна, жп гара

05:54

06:00
07:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

07:07

08:00
09:00
10:00
Зверино - Елисейна

Зверино, жп гара

10:12

Елисейна, жп гара

10:19

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Зверино - Елисейна

Зверино, жп гара

15:10

Елисейна, жп гара

15:18

16:00
Зверино - Елисейна

Зверино, жп гара

16:07

Елисейна, жп гара

16:19

17:00
18:00
Елисейна - Елисейна

Елисейна, жп гара

18:19

19:00
20:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

20:08

21:00
22:00
23:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

23:07

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

03:50

04:00
05:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

05:20

Оселна, жп гара

05:54

06:00
07:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

07:07

08:00
09:00
10:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

10:12

Оселна, жп гара

10:19

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

15:10

Оселна, жп гара

15:18

16:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

16:07

Оселна, жп гара

16:19

17:00
18:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

18:19

19:00
20:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

20:08

21:00
22:00
23:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

23:07