жп гара
Нова Надежда, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Черногорово - Черногорово

Черногорово, жп гара

06:07

07:00
Константиново - Константиново

Константиново, жп гара

07:26

08:00
09:00
Черногорово - Черногорово

Черногорово, жп гара

09:18

10:00
Константиново - Константиново

Константиново, жп гара

10:44

11:00
12:00
Симеоновград - Симеоновград

Симеоновград, жп гара

12:14

13:00
Черногорово - Черногорово

Черногорово, жп гара

13:23

14:00
15:00
Константиново - Константиново

Константиново, жп гара

15:43

16:00
Димитровград - Димитровград

Димитровград, жп гара

16:49

17:00
18:00
Черногорово - Черногорово

Черногорово, жп гара

18:25

19:00
Симеоновград - Симеоновград

Симеоновград, жп гара

19:18

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

06:06

07:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

07:25

08:00
09:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

09:17

10:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

10:43

11:00
12:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

12:13

13:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

13:22

14:00
15:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

15:42

16:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

16:48

17:00
18:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

18:24

19:00
Нова Надежда - Нова Надежда

Нова Надежда, жп гара

19:17

20:00
21:00
22:00
23:00