жп гара
Нова Загора, България

Тел. за връзка:  +359889908275

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

04:30

05:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

05:34

06:00
07:00
08:00
Коньово - Стара Загора

Коньово, жп гара

08:08

Стара Загора, жп гара

08:29

09:00
Ямбол - Хан Аспарух

Ямбол, жп гара

09:42

Хан Аспарух, жп гара

09:43

10:00
11:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

11:49

12:00
Стара Загора - Коньово

Стара Загора, жп гара

12:39

Коньово, жп гара

12:41

13:00
14:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

14:08

15:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

15:59

16:00
Стара Загора - Коньово

Стара Загора, жп гара

16:49

Коньово, жп гара

16:50

17:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

17:00

18:00
19:00
Ямбол - Хан Аспарух

Ямбол, жп гара

19:03

Хан Аспарух, жп гара

19:39

20:00
Коньово - Коньово

Коньово, жп гара

20:03

21:00
22:00
23:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

23:38

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

04:29

05:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

05:33

06:00
07:00
08:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

08:07

Нова Загора, жп гара

08:28

09:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

09:39

Нова Загора, жп гара

09:41

10:00
11:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

11:48

12:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

12:35

Нова Загора, жп гара

12:38

13:00
14:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

14:07

15:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

15:58

16:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

16:17

Нова Загора, жп гара

16:48

17:00
18:00
19:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

19:02

Нова Загора, жп гара

19:38

20:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

20:02

21:00
22:00
23:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

23:37