жп гара
Нова Загора, България

Тел. за връзка:  +359889908275

Заминаващи
00:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

00:46

01:00
02:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

02:11

03:00
Стара Загора - Ямбол

Стара Загора, жп гара

03:08

Ямбол, жп гара

03:50

04:00
05:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

05:54

06:00
07:00
Коньово - Коньово

Коньово, жп гара

07:52

08:00
09:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

09:00

Ямбол, жп гара

09:21

Хан Аспарух, жп гара

09:22

10:00
11:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

11:17

12:00
Стара Загора - Коньово

Стара Загора, жп гара

12:50

Коньово, жп гара

12:50

13:00
14:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

14:33

15:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

15:14

16:00
Хан Аспарух - Коньово

Хан Аспарух, жп гара

16:01

Коньово, жп гара

16:50

17:00
Стара Загора - Стара Загора

Стара Загора, жп гара

17:09

18:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

18:22

19:00
Коньово - Коньово

Коньово, жп гара

19:36

20:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

20:25

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

00:45

01:00
02:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

02:10

03:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

03:07

Нова Загора, жп гара

03:49

04:00
05:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

05:53

06:00
07:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

07:51

08:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

08:59

09:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

09:19

Нова Загора, жп гара

09:20

10:00
11:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

11:16

12:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

12:46

Нова Загора, жп гара

12:49

13:00
14:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

14:32

15:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

15:13

16:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

16:00

Нова Загора, жп гара

16:49

17:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

17:08

18:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

18:21

19:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

19:35

20:00
Нова Загора - Нова Загора

Нова Загора, жп гара

20:24

21:00
22:00
23:00