жп гара
Мърчево, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бойчиновци - Габровница

Бойчиновци, жп гара

05:52

Габровница, жп гара

05:53

06:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

06:59

07:00
08:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

08:24

09:00
10:00
Габровница - Габровница

Габровница, жп гара

10:03

11:00
12:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

12:28

13:00
14:00
Бойчиновци - Габровница

Бойчиновци, жп гара

14:37

Габровница, жп гара

14:51

15:00
16:00
17:00
18:00
Бойчиновци - Габровница

Бойчиновци, жп гара

18:09

Габровница, жп гара

18:23

19:00
Бойчиновци - Габровница

Бойчиновци, жп гара

19:35

Габровница, жп гара

19:51

20:00
21:00
22:00
Габровница - Габровница

Габровница, жп гара

22:22

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

05:48

Мърчево, жп гара

05:51

06:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

06:58

07:00
08:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

08:23

09:00
10:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

10:02

11:00
12:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

12:27

13:00
14:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

14:36

Мърчево, жп гара

14:50

15:00
16:00
17:00
18:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

18:08

Мърчево, жп гара

18:23

19:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

19:34

Мърчево, жп гара

19:50

20:00
21:00
22:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

22:21

23:00