жп гара
Мездра, България

Тел. за връзка:  +359884405718

Заминаващи
00:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

00:27

01:00
02:00
03:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

03:20

04:00
Зверино - Мездра

Зверино, жп гара

04:26

...

Моравица, жп гара

04:40

Мездра, Юг жп гара

04:50

05:00
Мездра - Роман

Мездра, Юг жп гара

05:25

Роман, жп гара

05:30

06:00
07:00
Брусен - Моравица

Брусен, жп гара

07:00

...

Зверино, жп гара

07:10

...

София, жп гара

07:38

Моравица, жп гара

07:50

08:00
Зверино - Червен бряг

Зверино, жп гара

08:22

Червен бряг, жп гара

08:48

09:00
Брусен - Мездра

Брусен, жп гара

09:03

Мездра, Юг жп гара

09:50

10:00
Зверино - Роман

Зверино, жп гара

10:40

Роман, жп гара

10:49

11:00
Моравица - Роман

Моравица, жп гара

11:15

Роман, жп гара

11:48

12:00
13:00
Моравица - Враца

Моравица, жп гара

13:04

...

Зверино, жп гара

13:39

Враца, жп гара

13:52

14:00
Роман - Моравица

Роман, жп гара

14:48

...

Мездра, Юг жп гара

14:49

Моравица, жп гара

14:55

15:00
Мездра - Брусен

Мездра, Юг жп гара

15:50

Брусен, жп гара

15:54

16:00
Моравица - Роман

Моравица, жп гара

16:00

...

Зверино, жп гара

16:40

Роман, жп гара

16:49

17:00
Зверино - Мездра

Зверино, жп гара

17:38

...

Червен бряг, жп гара

17:46

Мездра, Юг жп гара

17:50

18:00
Зверино - Враца

Зверино, жп гара

18:39

Враца, жп гара

18:52

19:00
Зверино - Моравица

Зверино, жп гара

19:40

...

Роман, жп гара

19:40

Моравица, жп гара

19:55

20:00
21:00
Брусен - Моравица

Брусен, жп гара

21:15

...

Роман, жп гара

21:49

Моравица, жп гара

21:55

22:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

22:46

23:00
Пристигащи
00:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

00:26

01:00
02:00
03:00
04:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

04:25

05:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

05:20

Мездра, жп гара

05:21

06:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

06:50

Мездра, жп гара

06:54

07:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

07:35

Мездра, жп гара

07:37

08:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

08:07

...

Мездра, жп гара

08:43

Мездра, Север жп гара

08:47

09:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

09:35

10:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

10:39

...

Мездра, Юг жп гара

10:40

Мездра, жп гара

10:48

11:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

11:47

12:00
13:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

13:03

...

Мездра, жп гара

13:38

Мездра, жп гара

13:38

14:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

14:28

Мездра, жп гара

14:47

15:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

15:31

Мездра, жп гара

15:53

16:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

16:35

...

Мездра, Юг жп гара

16:35

...

Мездра, жп гара

16:39

Мездра, жп гара

16:48

17:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

17:37

Мездра, жп гара

17:45

18:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

18:10

...

Мездра, жп гара

18:37

Мездра, жп гара

18:38

19:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

19:32

...

Мездра, жп гара

19:39

Мездра, жп гара

19:39

20:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

20:36

21:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

21:03

Мездра, жп гара

21:48

22:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

22:44

23:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

23:34