жп гара
Мездра, България

Тел. за връзка:  +359884405718

Заминаващи
00:00
Роман - Роман

Роман, жп гара

00:24

01:00
02:00
03:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

03:20

04:00
Зверино - Мездра

Зверино, жп гара

04:21

...

Моравица, жп гара

04:40

Мездра, Юг жп гара

04:50

05:00
Роман - Мездра

Роман, жп гара

05:24

Мездра, Юг жп гара

05:30

06:00
07:00
София - Моравица

София, жп гара

07:40

Моравица, жп гара

07:48

08:00
Зверино - Червен бряг

Зверино, жп гара

08:26

Червен бряг, жп гара

08:44

09:00
Брусен - Мездра

Брусен, жп гара

09:00

Мездра, Юг жп гара

09:50

10:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

10:55

11:00
Моравица - Роман

Моравица, жп гара

11:20

Роман, жп гара

11:44

12:00
13:00
Моравица - Враца

Моравица, жп гара

13:14

...

Зверино, жп гара

13:40

Враца, жп гара

13:58

14:00
Роман - Моравица

Роман, жп гара

14:44

...

Мездра, Юг жп гара

14:45

Моравица, жп гара

14:55

15:00
Мездра - Брусен

Мездра, Юг жп гара

15:50

Брусен, жп гара

15:58

16:00
Моравица - Роман

Моравица, жп гара

16:00

...

Зверино, жп гара

16:40

Роман, жп гара

16:44

17:00
Моравица - Роман

Моравица, жп гара

17:15

...

Мездра, Юг жп гара

17:40

Роман, жп гара

17:44

18:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

18:40

19:00
Руска Бяла - Моравица

Руска Бяла, жп гара

19:00

...

Зверино, жп гара

19:40

Моравица, жп гара

19:55

20:00
21:00
Брусен - Роман

Брусен, жп гара

21:15

...

Враца, жп гара

21:17

Роман, жп гара

21:57

22:00
Моравица - Враца

Моравица, жп гара

22:05

Враца, жп гара

22:51

23:00
Пристигащи
00:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

00:23

01:00
02:00
03:00
04:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

04:20

05:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

05:14

Мездра, жп гара

05:21

06:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

06:50

07:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

07:32

Мездра, жп гара

07:39

08:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

08:11

...

Мездра, жп гара

08:38

Мездра, Север жп гара

08:43

09:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

09:30

10:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

10:35

Мездра, жп гара

10:54

11:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

11:43

12:00
13:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

13:13

...

Мездра, жп гара

13:39

Мездра, жп гара

13:43

14:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

14:28

Мездра, жп гара

14:43

15:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

15:35

Мездра, жп гара

15:57

16:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

16:20

...

Мездра, Юг жп гара

16:35

...

Мездра, жп гара

16:39

Мездра, жп гара

16:43

17:00
Мездра - Мездра

Мездра, Север жп гара

17:43

18:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

18:20

...

Мездра, жп гара

18:39

Мездра, жп гара

18:43

19:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

19:30

...

Мездра, жп гара

19:32

...

Мездра, Юг жп гара

19:35

Мездра, жп гара

19:39

20:00
Мездра - Мездра

Мездра, Юг жп гара

20:35

21:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

21:02

Мездра, жп гара

21:08

Мездра, жп гара

21:56

22:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

22:46

23:00