жп гара
Ломец, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

05:33

06:00
07:00
Добродан - Добродан

Добродан, жп гара

07:44

08:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

08:43

09:00
10:00
11:00
12:00
Добродан - Добродан

Добродан, жп гара

12:29

13:00
14:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

14:43

15:00
16:00
Добродан - Добродан

Добродан, жп гара

16:49

17:00
Лешница - Лешница

Лешница, жп гара

17:48

18:00
19:00
20:00
21:00
Добродан - Добродан

Добродан, жп гара

21:29

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

05:33

06:00
07:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

07:44

08:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

08:43

09:00
10:00
11:00
12:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

12:29

13:00
14:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

14:43

15:00
16:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

16:49

17:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

17:48

18:00
19:00
20:00
21:00
Ломец - Ломец

Ломец, жп гара

21:29

22:00
23:00