жп гара
Листец, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
Дъскотна - Дъскотна

Дъскотна, жп гара

03:59

04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Люляково - Дъскотна

Люляково, жп гара

09:08

Дъскотна, жп гара

09:28

10:00
11:00
12:00
13:00
Люляково - Люляково

Люляково, жп гара

13:36

14:00
15:00
16:00
Дъскотна - Дъскотна

Дъскотна, жп гара

16:20

17:00
18:00
Дъскотна - Дъскотна

Дъскотна, жп гара

18:20

19:00
20:00
Люляково - Люляково

Люляково, жп гара

20:24

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
Листец - Листец

Листец, жп гара

03:59

04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Листец - Листец

Листец, жп гара

09:08

Листец, жп гара

09:28

10:00
11:00
12:00
13:00
Листец - Листец

Листец, жп гара

13:36

14:00
15:00
16:00
Листец - Листец

Листец, жп гара

16:20

17:00
18:00
Листец - Листец

Листец, жп гара

18:20

19:00
20:00
Листец - Листец

Листец, жп гара

20:24

21:00
22:00
23:00