жп гара
Левски, България

Тел. за връзка:  +359885397724

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Павликени - Плевен

Павликени, жп гара

02:14

Плевен, жп гара

02:32

03:00
04:00
05:00
Градище - Плевен

Градище, жп гара

05:48

Плевен, жп гара

05:55

06:00
Асеновци - Морава

Асеновци, жп гара

06:00

Морава, жп гара

06:30

07:00
Павликени - Каменец

Павликени, жп гара

07:32

Каменец, жп гара

07:58

08:00
09:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

09:10

10:00
Павликени - Асеновци

Павликени, жп гара

10:31

...

Морава, жп гара

10:45

Асеновци, жп гара

10:45

11:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

11:55

12:00
13:00
Павликени - Морава

Павликени, жп гара

13:31

Морава, жп гара

13:45

14:00
Градище - Плевен

Градище, жп гара

14:45

Плевен, жп гара

14:55

15:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

15:05

16:00
Каменец - Плевен

Каменец, жп гара

16:25

...

Павликени, жп гара

16:31

...

Морава, жп гара

16:45

Плевен, жп гара

16:55

17:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

17:55

18:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

18:31

19:00
Морава - Асеновци

Морава, жп гара

19:05

...

Каменец, жп гара

19:05

...

Павликени, жп гара

19:31

Асеновци, жп гара

19:45

20:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

20:55

21:00
Морава - Морава

Морава, жп гара

21:35

22:00
23:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

23:44

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

02:13

Левски, жп гара

02:31

03:00
04:00
05:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

05:32

...

Левски, жп гара

05:38

Левски, жп гара

05:54

06:00
07:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

07:19

...

Левски, жп гара

07:31

Левски, жп гара

07:57

08:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

08:42

09:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

09:09

10:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

10:21

Левски, жп гара

10:30

11:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

11:54

12:00
13:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

13:17

Левски, жп гара

13:30

14:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

14:44

Левски, жп гара

14:54

15:00
16:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

16:17

...

Левски, жп гара

16:24

...

Левски, жп гара

16:30

Левски, жп гара

16:54

17:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

17:54

18:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

18:15

...

Левски, жп гара

18:30

...

Левски, жп гара

18:52

Левски, жп гара

18:57

19:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

19:26

Левски, жп гара

19:30

20:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

20:54

21:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

21:17

22:00
23:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

23:43