жп гара
Левски, България

Тел. за връзка:  +359885397724

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
Павликени - Плевен

Павликени, жп гара

02:15

Плевен, жп гара

02:33

03:00
04:00
05:00
Градище - Плевен

Градище, жп гара

05:43

Плевен, жп гара

05:55

06:00
Асеновци - Морава

Асеновци, жп гара

06:05

...

Каменец, жп гара

06:24

Морава, жп гара

06:30

07:00
Павликени - Каменец

Павликени, жп гара

07:31

Каменец, жп гара

07:57

08:00
Пордим - Пордим

Пордим, жп гара

08:54

09:00
Градище - Градище

Градище, жп гара

09:38

10:00
Павликени - Морава

Павликени, жп гара

10:31

Морава, жп гара

10:53

11:00
Асеновци - Плевен

Асеновци, жп гара

11:00

Плевен, жп гара

11:54

12:00
Каменец - Каменец

Каменец, жп гара

12:58

13:00
Павликени - Морава

Павликени, жп гара

13:33

Морава, жп гара

13:45

14:00
Градище - Плевен

Градище, жп гара

14:44

Плевен, жп гара

14:54

15:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

15:05

16:00
Каменец - Плевен

Каменец, жп гара

16:25

...

Павликени, жп гара

16:34

...

Морава, жп гара

16:45

Плевен, жп гара

16:54

17:00
Плевен - Плевен

Плевен, жп гара

17:54

18:00
Павликени - Каменец

Павликени, жп гара

18:37

...

Морава, жп гара

18:50

Каменец, жп гара

18:55

19:00
Павликени - Асеновци

Павликени, жп гара

19:27

Асеновци, жп гара

19:35

20:00
Градище - Плевен

Градище, жп гара

20:08

Плевен, жп гара

20:57

21:00
Морава - Морава

Морава, жп гара

21:45

22:00
23:00
Павликени - Павликени

Павликени, жп гара

23:32

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

02:14

Левски, жп гара

02:32

03:00
04:00
05:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

05:31

...

Левски, жп гара

05:42

Левски, жп гара

05:54

06:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

06:23

07:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

07:18

...

Левски, жп гара

07:30

Левски, жп гара

07:56

08:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

08:49

Левски, жп гара

08:53

09:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

09:36

10:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

10:13

Левски, жп гара

10:30

11:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

11:53

12:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

12:57

13:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

13:20

Левски, жп гара

13:32

14:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

14:43

Левски, жп гара

14:53

15:00
16:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

16:10

...

Левски, жп гара

16:18

...

Левски, жп гара

16:33

Левски, жп гара

16:53

17:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

17:53

18:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

18:23

...

Левски, жп гара

18:36

...

Левски, жп гара

18:39

Левски, жп гара

18:48

19:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

19:13

...

Левски, жп гара

19:26

Левски, жп гара

19:58

20:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

20:45

Левски, жп гара

20:55

21:00
22:00
23:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

23:31