жп гара
Лакатник, България

Тел. за връзка:  +359884287457

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Балкан - Балкан

Балкан, жп гара

04:14

05:00
Своге - Балкан

Своге, жп гара

05:04

Балкан, жп гара

05:15

Балкан, жп гара

05:44

06:00
Балкан - Балкан

Балкан, жп гара

06:18

Лакатник, жп школa

06:42

Балкан, жп гара

06:50

07:00
Балкан - Бов

Балкан, жп гара

07:20

Бов, жп гара

07:47

08:00
Зверино - Своге

Зверино, жп гара

08:29

Своге, жп гара

08:59

09:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

09:47

10:00
Балкан - Балкан

Балкан, жп гара

10:43

11:00
12:00
13:00
Балкан - Балкан

Балкан, жп гара

13:30

14:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

14:45

15:00
Лакатник - Балкан

Лакатник, жп школa

15:42

Балкан, жп гара

15:42

16:00
Зверино - Балкан

Зверино, жп гара

16:13

...

Своге, жп гара

16:15

Балкан, жп гара

16:43

17:00
Балкан - Балкан

Балкан, жп гара

17:45

18:00
Балкан - Лакатник

Балкан, жп гара

18:43

Лакатник, жп школa

18:47

19:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

19:43

20:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

20:31

21:00
Зверино - Своге

Зверино, жп гара

21:12

Своге, жп гара

21:13

22:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

22:42

23:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

23:50

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

04:13

05:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

05:03

Лакатник, жп школa

05:43

06:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

06:17

Лакатник, жп гара

06:41

07:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

07:08

Лакатник, жп гара

07:46

08:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

08:28

Лакатник, жп гара

08:58

09:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

09:46

10:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

10:42

11:00
12:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

12:45

13:00
14:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

14:44

15:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

15:41

Лакатник, жп школa

15:41

16:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

16:12

...

Лакатник, жп гара

16:14

Лакатник, жп школa

16:42

17:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

17:42

18:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп школa

18:42

Лакатник, жп гара

18:46

19:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

19:42

20:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

20:30

21:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

21:11

Лакатник, жп гара

21:12

22:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

22:41

23:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

23:49