жп гара
Кръстец, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Борущица - Борущица

Борущица, жп гара

07:15

08:00
Бъзовец - Бъзовец

Бъзовец, жп гара

08:49

09:00
10:00
Борущица - Борущица

Борущица, жп гара

10:15

11:00
Бъзовец - Бъзовец

Бъзовец, жп гара

11:46

12:00
13:00
Борущица - Борущица

Борущица, жп гара

13:17

14:00
Бъзовец - Бъзовец

Бъзовец, жп гара

14:51

15:00
16:00
Борущица - Борущица

Борущица, жп гара

16:22

17:00
Бъзовец - Бъзовец

Бъзовец, жп гара

17:51

18:00
19:00
Радунци - Радунци

Радунци, жп гара

19:13

20:00
Бъзовец - Бъзовец

Бъзовец, жп гара

20:43

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

07:13

08:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

08:47

09:00
10:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

10:13

11:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

11:44

12:00
13:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

13:15

14:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

14:49

15:00
16:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

16:20

17:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

17:49

18:00
19:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

19:11

20:00
Кръстец - Кръстец

Кръстец, жп гара

20:41

21:00
22:00
23:00