жп гара
Костинброд, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Петърч - Костинброд

Петърч, жп гара

06:05

Костинброд, жп спирка

06:06

07:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

07:37

08:00
Петърч - Петърч

Петърч, жп гара

08:05

09:00
Петърч - Петърч

Петърч, жп гара

09:44

10:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

10:37

11:00
12:00
13:00
Петърч - Петърч

Петърч, жп гара

13:43

14:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

14:36

15:00
Петърч - Петърч

Петърч, жп гара

15:05

16:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

16:37

17:00
Петърч - Петърч

Петърч, жп гара

17:45

18:00
Костинброд - Петърч

Костинброд, жп спирка

18:16

Петърч, жп гара

18:42

19:00
Петърч - Костинброд

Петърч, жп гара

19:42

Костинброд, жп спирка

19:43

20:00
Петърч - Петърч

Петърч, жп гара

20:42

21:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

21:08

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

06:02

Костинброд, жп спирка

06:04

07:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

07:36

08:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

08:04

09:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

09:43

10:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

10:36

11:00
12:00
13:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

13:42

14:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

14:35

15:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

15:04

16:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

16:36

17:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

17:44

18:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

18:15

Костинброд, жп спирка

18:41

19:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

19:36

Костинброд, жп спирка

19:41

20:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп спирка

20:41

21:00
Костинброд - Костинброд

Костинброд, жп гара

21:07

22:00
23:00