жп гара
Костенец, България

Тел. за връзка:  +359884405675

Заминаващи
00:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

00:23

01:00
02:00
03:00
04:00
Ихтиман - Момин проход

Ихтиман, жп гара

04:24

Момин проход, жп гара

04:44

05:00
Бойка - Бойка

Бойка, жп гара

05:50

06:00
Момин проход - Бойка

Момин проход, жп гара

06:25

Бойка, жп гара

06:56

07:00
Ихтиман - Ихтиман

Ихтиман, жп гара

07:29

08:00
Ихтиман - Ихтиман

Ихтиман, жп гара

08:22

09:00
Бойка - Белово

Бойка, жп гара

09:16

Белово, жп гара

09:59

10:00
11:00
Момин проход - Белово

Момин проход, жп гара

11:16

Белово, жп гара

11:50

12:00
София - София

София, Казичене жп гара

12:22

13:00
Момин проход - Момин проход

Момин проход, жп гара

13:30

14:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

14:50

15:00
Момин проход - Бойка

Момин проход, жп гара

15:26

Бойка, жп гара

15:58

16:00
София - Белово

София, Казичене жп гара

16:22

Белово, жп гара

16:59

17:00
Ихтиман - Ихтиман

Ихтиман, жп гара

17:22

18:00
Момин проход - Момин проход

Момин проход, жп гара

18:21

19:00
Бойка - Белово

Бойка, жп гара

19:05

...

Ихтиман, жп гара

19:22

Белово, жп гара

19:59

20:00
21:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

21:03

22:00
Бойка - Бойка

Бойка, жп гара

22:07

23:00
Пристигащи
00:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

00:22

01:00
02:00
03:00
04:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

04:23

Костенец, жп гара

04:43

05:00
06:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

06:24

Костенец, жп гара

06:55

07:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

07:28

08:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

08:21

09:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

09:15

Костенец, жп гара

09:58

10:00
11:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

11:15

Костенец, Казичене жп гара

11:49

12:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

12:21

13:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

13:13

14:00
Костенец - Костенец

Костенец, Казичене жп гара

14:49

15:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

15:25

Костенец, жп гара

15:57

16:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

16:21

Костенец, жп гара

16:58

17:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

17:21

18:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

18:20

19:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

19:04

...

Костенец, жп гара

19:21

Костенец, жп гара

19:58

20:00
21:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

21:02

22:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

22:06

23:00