жп гара
Костенец, България

Тел. за връзка:  +359884405675

Заминаващи
00:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

00:16

01:00
02:00
03:00
04:00
Ихтиман - Момин проход

Ихтиман, жп гара

04:01

Момин проход, жп гара

04:55

05:00
Бойка - Момин проход

Бойка, жп гара

05:50

Момин проход, жп гара

05:50

06:00
07:00
Септември - Ихтиман

Септември, жп гара

07:48

Ихтиман, жп гара

07:49

08:00
09:00
Елин Пелин - Елин Пелин

Елин Пелин, жп гара

09:14

10:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

10:00

11:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

11:56

12:00
Елин Пелин - Елин Пелин

Елин Пелин, жп гара

12:44

13:00
Момин проход - Бойка

Момин проход, жп гара

13:39

Бойка, жп гара

13:43

14:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

14:40

15:00
16:00
Ихтиман - Момин проход

Ихтиман, жп гара

16:08

Момин проход, жп гара

16:20

17:00
Белово - Момин проход

Белово, жп гара

17:03

...

Елин Пелин, жп гара

17:05

Момин проход, жп гара

17:58

18:00
19:00
Ихтиман - Бойка

Ихтиман, жп гара

19:11

Бойка, жп гара

19:15

20:00
Белово - София

Белово, жп гара

20:10

София, Казичене жп гара

20:50

21:00
Бойка - Бойка

Бойка, жп гара

21:50

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

00:15

01:00
02:00
03:00
04:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

04:00

Костенец, жп гара

04:50

05:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

05:47

06:00
07:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

07:46

Костенец, Казичене жп гара

07:47

08:00
09:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

09:13

Костенец, жп гара

09:59

10:00
11:00
Костенец - Костенец

Костенец, Казичене жп гара

11:55

12:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

12:43

13:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

13:35

Костенец, жп гара

13:37

14:00
Костенец - Костенец

Костенец, Казичене жп гара

14:34

15:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

15:48

16:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

16:07

17:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

17:00

...

Костенец, жп гара

17:02

Костенец, жп гара

17:54

18:00
19:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

19:07

Костенец, жп гара

19:14

20:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

20:08

Костенец, жп гара

20:49

21:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

21:49

22:00
23:00