жп гара
Каспичан, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Провадия - Невша

Провадия, жп гара

05:13

Невша, жп гара

05:48

06:00
Шумен - Плиска

Шумен, жп гара

06:04

Плиска, жп гара

06:40

07:00
Калугерица - Невша

Калугерица, жп гара

07:43

Невша, жп гара

07:48

08:00
Провадия - Шумен

Провадия, жп гара

08:35

Шумен, жп гара

08:54

09:00
10:00
Провадия - Плиска

Провадия, жп гара

10:30

Плиска, жп гара

10:53

11:00
Калугерица - Шумен

Калугерица, жп гара

11:00

Шумен, жп гара

11:54

12:00
13:00
Провадия - Плиска

Провадия, жп гара

13:25

Плиска, жп гара

13:35

14:00
Невша - Шумен

Невша, жп гара

14:46

Шумен, жп гара

14:54

15:00
16:00
Калугерица - Провадия

Калугерица, жп гара

16:10

Провадия, жп гара

16:30

17:00
Плиска - Мадара

Плиска, жп гара

17:15

...

Невша, жп гара

17:39

Мадара, жп гара

17:54

18:00
Провадия - Провадия

Провадия, жп гара

18:40

19:00
Калугерица - Плиска

Калугерица, жп гара

19:05

...

Провадия, жп гара

19:30

Плиска, жп гара

19:33

20:00
21:00
Калугерица - Провадия

Калугерица, жп гара

21:18

Провадия, жп гара

21:40

22:00
23:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

23:16

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

05:12

Каспичан, жп гара

05:47

06:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

06:03

Каспичан, жп гара

06:22

07:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

07:42

Каспичан, жп гара

07:47

08:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

08:34

Каспичан, жп гара

08:53

09:00
10:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

10:25

...

Каспичан, жп гара

10:29

Каспичан, жп гара

10:52

11:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

11:53

12:00
13:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

13:09

Каспичан, жп гара

13:24

14:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

14:45

Каспичан, жп гара

14:53

15:00
16:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

16:09

Каспичан, жп гара

16:29

17:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

17:38

Каспичан, жп гара

17:53

18:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

18:39

19:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

19:04

...

Каспичан, жп гара

19:28

Каспичан, жп гара

19:32

20:00
21:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

21:17

Каспичан, жп гара

21:39

22:00
23:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

23:15