жп гара
Каспичан, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Провадия - Невша

Провадия, жп гара

05:15

Невша, жп гара

05:53

06:00
Шумен - Плиска

Шумен, жп гара

06:04

Плиска, жп гара

06:55

07:00
Невша - Калугерица

Невша, жп гара

07:48

Калугерица, жп гара

07:58

08:00
Провадия - Провадия

Провадия, жп гара

08:39

09:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

09:03

10:00
Провадия - Калугерица

Провадия, жп гара

10:30

...

Плиска, жп гара

10:35

Калугерица, жп гара

10:57

11:00
12:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

12:01

13:00
Провадия - Провадия

Провадия, жп гара

13:31

14:00
Невша - Невша

Невша, жп гара

14:28

15:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

15:04

16:00
Калугерица - Плиска

Калугерица, жп гара

16:04

...

Провадия, жп гара

16:34

Плиска, жп гара

16:37

17:00
Провадия - Провадия

Провадия, жп гара

17:47

18:00
Мадара - Калугерица

Мадара, жп гара

18:04

...

Невша, жп гара

18:15

Калугерица, жп гара

18:59

19:00
Провадия - Плиска

Провадия, жп гара

19:25

Плиска, жп гара

19:35

20:00
21:00
Калугерица - Провадия

Калугерица, жп гара

21:04

Провадия, жп гара

21:37

22:00
23:00
Шумен - Шумен

Шумен, жп гара

23:21

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

05:14

Каспичан, жп гара

05:52

06:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

06:03

Каспичан, жп гара

06:20

07:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

07:47

Каспичан, жп гара

07:57

08:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

08:38

09:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

09:02

10:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

10:22

...

Каспичан, жп гара

10:26

Каспичан, жп гара

10:29

11:00
12:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

12:00

13:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

13:30

14:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

14:27

15:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

15:03

16:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

16:03

...

Каспичан, жп гара

16:18

Каспичан, жп гара

16:32

17:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

17:46

18:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

18:03

...

Каспичан, жп гара

18:14

Каспичан, жп гара

18:58

19:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

19:24

Каспичан, жп гара

19:34

20:00
21:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

21:03

Каспичан, жп гара

21:36

22:00
23:00
Каспичан - Каспичан

Каспичан, жп гара

23:20