жп гара
Карнобат, България

Тел. за връзка:  +359884259298

Заминаващи
00:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

00:46

01:00
02:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

02:03

03:00
Комунари - Лозарево

Комунари, жп гара

03:14

Лозарево, жп гара

03:30

04:00
Лозарево - Айтос

Лозарево, жп гара

04:18

Айтос, жп гара

04:57

05:00
Глумче - Глумче

Глумче, жп гара

05:49

06:00
Зимница - Глумче

Зимница, жп гара

06:34

Глумче, жп гара

06:47

07:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

07:57

08:00
Невестино - Церковски

Невестино, жп гара

08:12

Церковски, жп гара

08:38

09:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

09:14

10:00
Лозарево - Глумче

Лозарево, жп гара

10:23

Глумче, жп гара

10:28

11:00
Церковски - Стралджа

Церковски, жп гара

11:26

Стралджа, жп гара

11:48

12:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

12:15

Айтос, жп гара

12:40

13:00
14:00
Церковски - Глумче

Церковски, жп гара

14:39

Глумче, жп гара

14:40

15:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

15:14

16:00
Зимница - Глумче

Зимница, жп гара

16:09

...

Лозарево, жп гара

16:20

Глумче, жп гара

16:24

17:00
Невестино - Невестино

Невестино, жп гара

17:15

18:00
Глумче - Айтос

Глумче, жп гара

18:13

Айтос, жп гара

18:58

19:00
Стралджа - Церковски

Стралджа, жп гара

19:19

...

Айтос, жп гара

19:24

Церковски, жп гара

19:27

20:00
Церковски - Церковски

Церковски, жп гара

20:53

21:00
Бургас - Бургас

Бургас, жп гара

21:28

22:00
23:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

23:39

Пристигащи
00:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

00:45

01:00
02:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

02:02

03:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

03:13

04:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

04:17

Карнобат, жп гара

04:56

05:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

05:48

06:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

06:33

Карнобат, жп гара

06:46

07:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

07:42

Карнобат, жп гара

07:56

08:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

08:32

09:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

09:12

Карнобат, жп гара

09:59

10:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

10:22

11:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

11:22

Карнобат, жп гара

11:47

12:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

12:14

Карнобат, жп гара

12:39

13:00
14:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

14:36

Карнобат, жп гара

14:38

15:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

15:13

16:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

16:06

...

Карнобат, жп гара

16:08

...

Карнобат, жп гара

16:18

Карнобат, жп гара

16:48

17:00
18:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

18:02

...

Карнобат, жп гара

18:12

Карнобат, жп гара

18:57

19:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

19:12

...

Карнобат, жп гара

19:18

Карнобат, жп гара

19:23

20:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

20:52

21:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

21:23

Карнобат, жп гара

21:26

22:00
23:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

23:38