жп гара
Карнобат, България

Тел. за връзка:  +359884259298

Заминаващи
00:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

00:45

01:00
02:00
03:00
Лозарево - Лозарево

Лозарево, жп гара

03:05

04:00
Лозарево - Лозарево

Лозарево, жп гара

04:42

05:00
Айтос - Глумче

Айтос, жп гара

05:38

Глумче, жп гара

05:55

06:00
Стралджа - Глумче

Стралджа, жп гара

06:21

Глумче, жп гара

06:55

07:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

07:26

08:00
Невестино - Церковски

Невестино, жп гара

08:10

Церковски, жп гара

08:36

09:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

09:16

10:00
Подвис - Глумче

Подвис, жп гара

10:48

Глумче, жп гара

10:51

11:00
Стралджа - Церковски

Стралджа, жп гара

11:36

Церковски, жп гара

11:50

12:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

12:48

13:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

13:01

14:00
Глумче - Церковски

Глумче, жп гара

14:51

Церковски, жп гара

14:52

15:00
Стралджа - Зимница

Стралджа, жп гара

15:06

...

Невестино, жп гара

15:20

Зимница, жп гара

15:46

16:00
17:00
Комунари - Невестино

Комунари, жп гара

17:04

...

Глумче, жп гара

17:10

Невестино, жп гара

17:20

18:00
Глумче - Стралджа

Глумче, жп гара

18:12

Стралджа, жп гара

18:30

19:00
Айтос - Церковски

Айтос, жп гара

19:00

...

Глумче, жп гара

19:30

Церковски, жп гара

19:56

20:00
Айтос - Церковски

Айтос, жп гара

20:07

Церковски, жп гара

20:56

21:00
Айтос - Айтос

Айтос, жп гара

21:34

22:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

22:33

23:00
Пристигащи
00:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

00:44

01:00
02:00
03:00
04:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

04:41

05:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

05:37

Карнобат, жп гара

05:52

06:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

06:20

Карнобат, жп гара

06:52

07:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

07:25

Карнобат, жп гара

07:55

08:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

08:35

09:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

09:15

10:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

10:29

Карнобат, жп гара

10:46

11:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

11:35

12:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

12:47

13:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

13:00

14:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

14:40

...

Карнобат, жп гара

14:50

Карнобат, жп гара

14:50

15:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

15:05

Карнобат, жп гара

15:45

16:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

16:17

17:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

17:03

18:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

18:09

...

Карнобат, жп гара

18:29

Карнобат, жп гара

18:59

19:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

19:55

20:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

20:06

Карнобат, жп гара

20:55

21:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

21:26

Карнобат, жп гара

21:33

22:00
Карнобат - Карнобат

Карнобат, жп гара

22:32

23:00