жп гара
Златица, България

Тел. за връзка:  +359889144235

Заминаващи
00:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

00:18

01:00
02:00
03:00
04:00
Челопеч - Челопеч

Челопеч, жп гара

04:52

05:00
06:00
Челопеч - Челопеч

Челопеч, жп гара

06:07

07:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

07:40

08:00
Пирдоп - Челопеч

Пирдоп, жп гара

08:29

Челопеч, жп гара

08:30

09:00
10:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

10:41

11:00
Челопеч - Челопеч

Челопеч, жп гара

11:34

12:00
13:00
Столник - Столник

Столник, жп гара

13:21

14:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

14:45

15:00
Челопеч - Пирдоп

Челопеч, жп гара

15:11

Пирдоп, жп гара

15:40

16:00
17:00
18:00
Челопеч - Челопеч

Челопеч, жп гара

18:30

19:00
София - Пирдоп

София, Казичене жп гара

19:35

Пирдоп, жп гара

19:36

20:00
Пирдоп - Пирдоп

Пирдоп, жп гара

20:50

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Златица - Златица

Златица, Казичене жп гара

00:17

01:00
02:00
03:00
04:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

04:51

05:00
06:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

06:06

07:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

07:39

08:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

08:25

Златица, Казичене жп гара

08:28

09:00
10:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

10:40

11:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

11:33

12:00
13:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

13:20

14:00
Златица - Златица

Златица, Казичене жп гара

14:44

15:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

15:10

Златица, жп гара

15:39

16:00
17:00
18:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

18:29

19:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

19:32

Златица, жп гара

19:34

20:00
Златица - Златица

Златица, жп гара

20:49

21:00
22:00
23:00