жп гара
Зимница, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

04:17

05:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

05:13

Стралджа, жп гара

05:24

06:00
Стралджа - Желю Войвода

Стралджа, жп гара

06:24

Желю Войвода, жп гара

06:44

07:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

07:49

08:00
09:00
Желю Войвода - Сливен

Желю Войвода, жп гара

09:05

Сливен, жп гара

09:39

10:00
Стралджа - Желю Войвода

Стралджа, жп гара

10:23

Желю Войвода, жп гара

10:30

11:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

11:59

12:00
Желю Войвода - Стралджа

Желю Войвода, жп гара

12:19

...

Карнобат, жп гара

12:28

Стралджа, жп гара

12:38

13:00
14:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

14:22

15:00
Завой - Стралджа

Завой, жп спирка

15:21

...

Сливен, жп гара

15:31

Стралджа, жп гара

15:49

16:00
Ямбол - Стралджа

Ямбол, жп гара

16:07

Стралджа, жп гара

16:40

17:00
Стралджа - Желю Войвода

Стралджа, жп гара

17:41

Желю Войвода, жп гара

17:55

18:00
Стралджа - Ямбол

Стралджа, жп гара

18:37

Ямбол, жп гара

18:52

19:00
Стралджа - Стралджа

Стралджа, жп гара

19:44

20:00
Желю Войвода - Желю Войвода

Желю Войвода, жп гара

20:24

21:00
Карнобат - Завой

Карнобат, жп гара

21:13

Завой, жп спирка

21:26

22:00
Ямбол - Ямбол

Ямбол, жп гара

22:56

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

04:16

05:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

05:12

Зимница, жп гара

05:23

06:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп спирка

06:23

Зимница, жп гара

06:43

07:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

07:48

08:00
09:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

09:04

Зимница, жп гара

09:38

Зимница, жп гара

09:54

10:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

10:22

11:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

11:58

12:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

12:18

...

Зимница, жп гара

12:27

Зимница, жп гара

12:37

13:00
14:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

14:21

15:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

15:20

Зимница, жп гара

15:30

Зимница, жп гара

15:48

16:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

16:06

Зимница, жп гара

16:39

17:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

17:33

Зимница, жп спирка

17:40

18:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

18:36

Зимница, жп гара

18:51

19:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

19:43

20:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

20:23

21:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

21:12

Зимница, жп гара

21:25

22:00
Зимница - Зимница

Зимница, жп гара

22:55

23:00