жп гара
Зверино, България

Тел. за връзка:  +359884259762

Заминаващи
00:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

00:10

01:00
02:00
03:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

03:46

04:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

04:43

05:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

05:16

Оселна, жп гара

05:50

06:00
07:00
Черепиш - Лакатник

Черепиш, жп гара

07:11

Лакатник, жп гара

07:27

08:00
Лакатник - Враца

Лакатник, жп гара

08:39

Враца, жп гара

08:49

09:00
10:00
Оселна - Своге

Оселна, жп гара

10:15

...

Черепиш, жп гара

10:16

Своге, жп гара

10:56

11:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

11:31

12:00
13:00
Мездра - Своге

Мездра, жп гара

13:22

Своге, жп гара

13:56

14:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

14:31

15:00
Оселна - Лакатник

Оселна, жп гара

15:14

...

Черепиш, жп гара

15:14

Лакатник, жп гара

15:55

16:00
Черепиш - Своге

Черепиш, жп гара

16:11

...

Оселна, жп гара

16:15

...

Мездра, жп гара

16:32

Своге, жп гара

16:57

17:00
18:00
Оселна - Своге

Оселна, жп гара

18:15

...

Мездра, жп гара

18:21

Своге, жп гара

18:57

19:00
Лютиброд - Своге

Лютиброд, жп гара

19:16

Своге, жп гара

19:57

20:00
Черепиш - Лакатник

Черепиш, жп гара

20:12

...

Мездра, жп гара

20:51

Лакатник, жп гара

20:53

21:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

21:32

22:00
23:00
Черепиш - Черепиш

Черепиш, жп гара

23:11

Пристигащи
00:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

00:09

01:00
02:00
03:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

03:45

04:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

04:42

05:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

05:15

Зверино, жп гара

05:49

06:00
07:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

07:10

Зверино, жп гара

07:26

08:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

08:38

Зверино, жп гара

08:48

09:00
10:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

10:14

...

Зверино, жп гара

10:15

Зверино, жп гара

10:55

11:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

11:30

12:00
13:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

13:21

Зверино, жп гара

13:55

14:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

14:30

15:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

15:13

...

Зверино, жп гара

15:13

Зверино, Юг жп гара

15:54

16:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

16:10

...

Зверино, жп гара

16:14

...

Зверино, жп гара

16:31

Зверино, жп гара

16:56

17:00
18:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

18:14

...

Зверино, жп гара

18:20

Зверино, жп гара

18:56

19:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

19:15

Зверино, жп гара

19:56

20:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

20:11

...

Зверино, жп гара

20:50

Зверино, жп гара

20:52

21:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

21:31

22:00
23:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

23:10