жп гара
Зверино, България

Тел. за връзка:  +359884259762

Заминаващи
00:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

00:07

01:00
02:00
03:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

03:46

04:00
Лакатник - Лакатник

Лакатник, жп гара

04:38

05:00
Оселна - Оселна

Оселна, жп гара

05:16

Оселна, жп гара

05:55

06:00
07:00
Черепиш - Лакатник

Черепиш, жп гара

07:07

Лакатник, жп гара

07:29

08:00
Лакатник - Руска Бяла

Лакатник, жп гара

08:44

Руска Бяла, жп гара

08:49

09:00
10:00
Черепиш - Оселна

Черепиш, жп гара

10:11

Оселна, жп гара

10:16

11:00
Своге - Мездра

Своге, жп гара

11:12

Мездра, жп гара

11:27

12:00
13:00
Мездра - Своге

Мездра, жп гара

13:27

Своге, жп гара

13:57

14:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

14:27

15:00
Оселна - Черепиш

Оселна, жп гара

15:11

Черепиш, жп гара

15:11

16:00
Лакатник - Своге

Лакатник, жп гара

16:01

...

Черепиш, жп гара

16:11

...

Оселна, жп гара

16:16

...

Мездра, жп гара

16:27

Своге, жп гара

16:57

17:00
18:00
Оселна - Своге

Оселна, жп гара

18:06

...

Мездра, жп гара

18:27

Своге, жп гара

18:57

19:00
Черепиш - Своге

Черепиш, жп гара

19:11

Своге, жп гара

19:57

20:00
Черепиш - Мездра

Черепиш, жп гара

20:11

Мездра, жп гара

20:46

21:00
Лакатник - Мездра

Лакатник, жп гара

21:06

Мездра, жп гара

21:40

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

00:06

01:00
02:00
03:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

03:45

04:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

04:37

05:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

05:15

Зверино, жп гара

05:54

06:00
07:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

07:06

Зверино, жп гара

07:28

08:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

08:43

Зверино, жп гара

08:48

09:00
10:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

10:10

Зверино, жп гара

10:15

11:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

11:11

Зверино, жп гара

11:26

12:00
13:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

13:26

Зверино, жп гара

13:56

14:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

14:26

15:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

15:10

Зверино, жп гара

15:10

16:00
Зверино - Зверино

Зверино, Юг жп гара

16:00

...

Зверино, жп гара

16:10

...

Зверино, жп гара

16:15

...

Зверино, жп гара

16:26

Зверино, жп гара

16:56

17:00
18:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

18:05

...

Зверино, жп гара

18:26

Зверино, жп гара

18:56

19:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

19:10

Зверино, жп гара

19:56

20:00
Зверино - Зверино

Зверино, жп гара

20:10

Зверино, жп гара

20:45

21:00
Зверино - Зверино

Зверино, Юг жп гара

21:05

Зверино, жп гара

21:39

22:00
23:00