жп гара
Ерден, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

06:54

07:00
Монтана - Монтана

Монтана, жп гара

07:21

08:00
Бойчиновци - Монтана

Бойчиновци, жп гара

08:20

Монтана, жп гара

08:41

09:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

09:45

10:00
Монтана - Монтана

Монтана, жп гара

10:11

11:00
12:00
Монтана - Монтана

Монтана, жп гара

12:49

13:00
14:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

14:29

15:00
Бойчиновци - Монтана

Бойчиновци, жп гара

15:00

Монтана, жп гара

15:16

16:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

16:58

17:00
Монтана - Монтана

Монтана, жп гара

17:13

18:00
Бойчиновци - Монтана

Бойчиновци, жп гара

18:10

Монтана, жп гара

18:36

19:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

19:40

20:00
Монтана - Монтана

Монтана, жп гара

20:06

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

06:54

07:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

07:21

08:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

08:20

Ерден, жп гара

08:41

09:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

09:45

10:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

10:11

11:00
12:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

12:49

13:00
14:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

14:29

15:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

15:00

Ерден, жп гара

15:16

16:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

16:58

17:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

17:13

18:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

18:10

Ерден, жп гара

18:36

19:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

19:40

20:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

20:06

21:00
22:00
23:00