жп гара
Димово, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

05:37

06:00
Белщица - Белщица

Белщица, жп гара

06:55

07:00
Макреш - Макреш

Макреш, жп гара

07:32

08:00
09:00
10:00
11:00
Жеглица - Жеглица

Жеглица, жп гара

11:34

12:00
13:00
Белщица - Белщица

Белщица, жп гара

13:12

14:00
15:00
16:00
Срацимир - Белщица

Срацимир, жп гара

16:23

Белщица, жп гара

16:53

17:00
18:00
Белщица - Белщица

Белщица, жп гара

18:17

19:00
20:00
Макреш - Макреш

Макреш, жп гара

20:09

21:00
Срацимир - Срацимир

Срацимир, жп гара

21:32

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

05:36

06:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

06:54

07:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

07:31

08:00
09:00
10:00
11:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

11:33

12:00
13:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

13:11

14:00
15:00
16:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

16:22

Димово, жп гара

16:52

17:00
18:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

18:16

19:00
20:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

20:08

21:00
Димово - Димово

Димово, жп гара

21:31

22:00
23:00