жп гара
Дамяница, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Сандански - Сандански

Сандански, жп гара

05:36

06:00
07:00
08:00
Генерал Тодоров - Генерал Тодоров

Генерал Тодоров, жп гара

08:34

09:00
10:00
11:00
Генерал Тодоров - Генерал Тодоров

Генерал Тодоров, жп гара

11:24

12:00
13:00
14:00
Сандански - Сандански

Сандански, жп гара

14:14

15:00
16:00
Генерал Тодоров - Генерал Тодоров

Генерал Тодоров, жп гара

16:17

17:00
Сандански - Сандански

Сандански, жп гара

17:57

18:00
19:00
20:00
Генерал Тодоров - Сандански

Генерал Тодоров, жп гара

20:01

Сандански, жп гара

20:17

21:00
Генерал Тодоров - Генерал Тодоров

Генерал Тодоров, жп гара

21:11

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

05:35

06:00
07:00
08:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

08:33

09:00
10:00
11:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

11:23

12:00
13:00
14:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

14:13

15:00
16:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

16:16

17:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

17:56

18:00
19:00
20:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

20:00

Дамяница, жп гара

20:16

21:00
Дамяница - Дамяница

Дамяница, жп гара

21:10

22:00
23:00