жп гара
Горна Малина, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Столник - Столник

Столник, жп гара

05:54

06:00
Негушево - Негушево

Негушево, жп гара

06:47

07:00
Столник - Столник

Столник, жп гара

07:04

08:00
09:00
Столник - Негушево

Столник, жп гара

09:16

Негушево, жп гара

09:58

10:00
11:00
12:00
Столник - Столник

Столник, жп гара

12:50

13:00
Негушево - Негушево

Негушево, жп гара

13:26

14:00
15:00
16:00
Столник - Столник

Столник, жп гара

16:01

17:00
18:00
Негушево - Негушево

Негушево, жп гара

18:59

19:00
Столник - Негушево

Столник, жп гара

19:35

Негушево, жп гара

19:54

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

05:54

06:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

06:47

07:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

07:04

08:00
09:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

09:16

Горна Малина, жп гара

09:58

10:00
11:00
12:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

12:50

13:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

13:26

14:00
15:00
16:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

16:01

17:00
18:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

18:59

19:00
Горна Малина - Горна Малина

Горна Малина, жп гара

19:35

Горна Малина, жп гара

19:54

20:00
21:00
22:00
23:00