жп гара
Горна Баня, България

Тел. за връзка:  +359884405845

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

04:54

05:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

05:44

Владая, жп гара

05:46

06:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

06:28

Владая, жп гара

06:29

Владая, жп гара

06:50

07:00
Горна Баня - Драгичево

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

07:11

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

07:51

Драгичево, жп гара

07:53

08:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

08:28

Владая, жп гара

08:51

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

08:52

09:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

09:26

Владая, жп гара

09:51

10:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

10:46

11:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

11:08

Владая, жп гара

11:47

12:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

12:26

Владая, жп гара

12:48

13:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

13:10

Владая, жп гара

13:46

14:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

14:48

15:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

15:26

16:00
Владая - Горна Баня

Владая, жп гара

16:17

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

16:45

17:00
Владая - Горна Баня

Владая, жп гара

17:22

...

Драгичево, жп гара

17:48

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

17:49

18:00
Владая - Горна Баня

Владая, жп гара

18:30

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

18:54

19:00
Владая - Горна Баня

Владая, жп гара

19:16

Владая, жп гара

19:47

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

19:47

20:00
Горна Баня - Владая

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

20:48

Владая, жп гара

20:50

21:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

21:42

22:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

22:06

Владая, жп гара

22:48

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

04:53

05:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

05:40

Горна Баня, жп гара

05:43

06:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

06:23

Горна Баня, жп гара

06:27

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

06:49

07:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

07:10

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

07:47

Горна Баня, жп гара

07:50

08:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

08:27

...

Горна Баня, жп гара

08:47

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

08:50

09:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

09:25

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

09:46

10:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

10:45

11:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

11:07

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

11:46

12:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

12:25

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

12:47

13:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

13:09

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

13:45

14:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

14:47

15:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

15:25

16:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

16:16

Горна Баня, жп гара

16:40

17:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

17:21

Горна Баня, жп гара

17:43

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

17:47

18:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

18:29

Горна Баня, жп гара

18:53

19:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

19:15

Горна Баня, жп гара

19:40

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

19:46

20:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

20:44

Горна Баня, жп гара

20:47

21:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

21:41

22:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

22:05

Горна Баня, Спирка Горна Баня - метростанция

22:47

23:00