жп гара
Горна Баня, България

Тел. за връзка:  +359884405845

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

05:11

София, Захарна Фабрика жп гара

05:56

Владая, жп гара

05:57

06:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

06:17

София, Захарна Фабрика жп гара

06:37

Владая, жп гара

06:56

07:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

07:16

София, Захарна Фабрика жп гара

07:49

Владая, жп гара

07:50

08:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

08:27

Владая, жп гара

08:47

09:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

09:08

София, Захарна Фабрика жп гара

09:24

Владая, жп гара

09:46

10:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

10:47

11:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

11:08

Владая, жп гара

11:47

12:00
София - Перник

София, Захарна Фабрика жп гара

12:25

Перник, жп гара

12:47

13:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

13:07

Владая, жп гара

13:42

14:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

14:47

15:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

15:08

16:00
Владая - София

Владая, жп гара

16:17

София, Захарна Фабрика жп гара

16:39

17:00
Владая - Драгичево

Владая, жп гара

17:12

Драгичево, жп гара

17:48

18:00
София - София

София, Захарна Фабрика жп гара

18:09

Владая, жп гара

18:29

София, Захарна Фабрика жп гара

18:52

19:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

19:17

Владая, жп гара

19:47

20:00
София - Владая

София, Захарна Фабрика жп гара

20:50

Владая, жп гара

20:51

21:00
Владая - София

Владая, жп гара

21:47

София, Захарна Фабрика жп гара

21:48

22:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

22:46

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

05:10

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

05:51

Горна Баня, жп гара

05:55

06:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

06:16

Горна Баня, жп гара

06:36

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

06:55

07:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

07:15

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

07:45

Горна Баня, жп гара

07:48

08:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

08:26

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

08:46

09:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

09:07

Горна Баня, жп гара

09:23

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

09:42

10:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

10:46

11:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

11:07

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

11:46

12:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

12:24

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

12:46

13:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

13:06

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

13:41

14:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

14:46

15:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

15:07

16:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

16:16

Горна Баня, жп гара

16:38

17:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

17:11

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

17:47

18:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

18:08

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

18:28

Горна Баня, жп гара

18:51

19:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

19:16

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

19:46

20:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

20:46

Горна Баня, жп гара

20:49

21:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

21:42

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

21:46

22:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, Захарна Фабрика жп гара

22:45

23:00