жп гара
Връбница, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Обеля - Обеля

Обеля, жп гара

05:48

06:00
София - Обеля

София, Надежда – жп спирка

06:23

Обеля, жп гара

06:42

07:00
Обеля - София

Обеля, жп гара

07:08

София, Надежда – жп спирка

07:11

София, Надежда – жп спирка

07:32

Обеля, жп гара

07:48

София, Надежда – жп спирка

07:53

08:00
Обеля - Обеля

Обеля, жп гара

08:17

09:00
София - Обеля

София, Надежда – жп спирка

09:12

Обеля, жп гара

09:27

10:00
Обеля - София

Обеля, жп гара

10:17

София, Надежда – жп спирка

10:53

11:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

11:12

12:00
Обеля - София

Обеля, жп гара

12:02

София, Надежда – жп спирка

12:52

13:00
Обеля - Обеля

Обеля, жп гара

13:28

14:00
Обеля - София

Обеля, жп гара

14:17

Обеля, жп гара

14:48

София, Надежда – жп спирка

14:53

15:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

15:07

16:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

16:53

17:00
Обеля - Обеля

Обеля, жп гара

17:17

Обеля, жп гара

17:28

18:00
Обеля - Обеля

Обеля, жп гара

18:08

София, Надежда – жп спирка

18:12

Обеля, жп гара

18:27

София, Надежда – жп спирка

18:33

Обеля, жп гара

18:42

19:00
Обеля - София

Обеля, жп гара

19:27

София, Надежда – жп спирка

19:32

София, Надежда – жп спирка

19:59

20:00
София - Обеля

София, Надежда – жп спирка

20:04

Обеля, жп гара

20:27

21:00
София - София

София, Надежда – жп спирка

21:23

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

05:48

06:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

06:23

Връбница, Надежда – жп спирка

06:42

07:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

07:08

Връбница, жп гара

07:11

Връбница, жп гара

07:32

Връбница, Надежда – жп спирка

07:48

Връбница, жп гара

07:53

08:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

08:17

09:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

09:12

Връбница, Надежда – жп спирка

09:27

10:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

10:17

Връбница, жп гара

10:53

11:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

11:12

12:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

12:02

Връбница, жп гара

12:52

13:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

13:28

14:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

14:17

Връбница, Надежда – жп спирка

14:48

Връбница, жп гара

14:53

15:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

15:07

16:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

16:53

17:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

17:17

Връбница, Надежда – жп спирка

17:28

18:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

18:08

Връбница, жп гара

18:12

Връбница, Надежда – жп спирка

18:27

Връбница, жп гара

18:33

Връбница, Надежда – жп спирка

18:42

19:00
Връбница - Връбница

Връбница, Надежда – жп спирка

19:27

Връбница, жп гара

19:32

Връбница, жп гара

19:59

20:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

20:04

Връбница, Надежда – жп спирка

20:27

21:00
Връбница - Връбница

Връбница, жп гара

21:23

22:00
23:00