жп гара
Враца, България

Тел. за връзка:  +35992624415

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

04:58

05:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

05:05

06:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

06:40

07:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

07:52

08:00
Руска Бяла - Руска Бяла

Руска Бяла, жп гара

08:25

09:00
Руска Бяла - Бели Извор

Руска Бяла, жп гара

09:17

Бели Извор, жп гара

09:18

10:00
11:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

11:35

12:00
13:00
14:00
Бели Извор - Руска Бяла

Бели Извор, жп гара

14:07

Руска Бяла, жп гара

14:10

15:00
Мездра - Руска Бяла

Мездра, Юг жп гара

15:27

Руска Бяла, жп гара

15:35

16:00
Руска Бяла - Враца

Руска Бяла, жп гара

16:17

Враца, жп гара

16:19

17:00
Руска Бяла - Руска Бяла

Руска Бяла, жп гара

17:52

18:00
19:00
Бели Извор - Бели Извор

Бели Извор, жп гара

19:07

20:00
Зверино - Руска Бяла

Зверино, жп гара

20:26

Руска Бяла, жп гара

20:45

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

04:56

05:00
06:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

06:38

07:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

07:49

08:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

08:07

09:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

09:15

Враца, жп гара

09:16

10:00
11:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

11:32

12:00
13:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

13:21

14:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

14:05

15:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

15:12

Враца, жп гара

15:25

16:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

16:15

Враца, жп гара

16:17

17:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

17:50

18:00
19:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

19:05

20:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

20:12

Враца, жп гара

20:24

21:00
22:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

22:12

23:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

23:00