жп гара
Враца, България

Тел. за връзка:  +35992624415

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

04:58

05:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

05:00

06:00
Руска Бяла - Руска Бяла

Руска Бяла, жп гара

06:41

07:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

07:57

08:00
Руска Бяла - Руска Бяла

Руска Бяла, жп гара

08:20

09:00
Руска Бяла - Бели Извор

Руска Бяла, жп гара

09:14

Бели Извор, жп гара

09:19

10:00
11:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

11:40

12:00
13:00
Руска Бяла - Руска Бяла

Руска Бяла, жп гара

13:17

14:00
Руска Бяла - Бели Извор

Руска Бяла, жп гара

14:10

Бели Извор, жп гара

14:13

15:00
Мездра - Руска Бяла

Мездра, Юг жп гара

15:32

Руска Бяла, жп гара

15:40

16:00
Руска Бяла - Враца

Руска Бяла, жп гара

16:02

Враца, жп гара

16:19

17:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

17:34

18:00
Руска Бяла - Руска Бяла

Руска Бяла, жп гара

18:02

19:00
Руска Бяла - Бели Извор

Руска Бяла, жп гара

19:11

Бели Извор, жп гара

19:17

20:00
Мездра - Руска Бяла

Мездра, Юг жп гара

20:37

Руска Бяла, жп гара

20:50

21:00
Бели Извор - Бели Извор

Бели Извор, жп гара

21:32

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

04:56

05:00
06:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

06:39

07:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

07:54

08:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

08:05

09:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

09:12

Враца, жп гара

09:17

10:00
11:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

11:37

12:00
13:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

13:15

Враца, жп гара

13:35

14:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

14:11

15:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

15:12

Враца, жп гара

15:30

16:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

16:00

Враца, жп гара

16:17

17:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

17:32

18:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

18:00

19:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

19:09

Враца, жп гара

19:15

20:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

20:12

Враца, жп гара

20:35

21:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

21:30

22:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

22:22

23:00
Враца - Враца

Враца, жп гара

23:05