жп гара
Воднянци, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Дреновец - Орешец

Дреновец, жп гара

06:05

Орешец, жп гара

06:54

07:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
11:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

11:03

12:00
13:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

13:42

14:00
15:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

15:53

16:00
17:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

17:22

18:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

18:47

19:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

19:37

20:00
21:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

21:01

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

06:05

Воднянци, жп гара

06:54

07:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
11:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

11:03

12:00
13:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

13:42

14:00
15:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

15:53

16:00
17:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

17:22

18:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

18:47

19:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

19:37

20:00
21:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

21:01

22:00
23:00