жп гара
Воднянци, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Дреновец - Скомля

Дреновец, жп гара

06:00

Скомля, жп гара

06:52

07:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

10:58

11:00
12:00
13:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

13:37

14:00
15:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

15:47

16:00
17:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

17:13

18:00
Дреновец - Дреновец

Дреновец, жп гара

18:37

19:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

19:27

20:00
Орешец - Орешец

Орешец, жп гара

20:48

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

06:00

Воднянци, жп гара

06:52

07:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

10:58

11:00
12:00
13:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

13:37

14:00
15:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

15:47

16:00
17:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

17:13

18:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

18:37

19:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

19:27

20:00
Воднянци - Воднянци

Воднянци, жп гара

20:48

21:00
22:00
23:00