жп гара
Владая, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

04:44

05:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

05:33

06:00
Горна Баня - Драгичево

Горна Баня, жп гара

06:16

Драгичево, жп гара

06:40

07:00
Драгичево - Горна Баня

Драгичево, жп гара

07:00

Горна Баня, жп гара

07:00

Горна Баня, жп гара

07:41

08:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

08:18

09:00
Драгичево - Горна Баня

Драгичево, жп гара

09:01

Горна Баня, жп гара

09:16

10:00
Драгичево - Горна Баня

Драгичево, жп гара

10:01

Драгичево, жп гара

10:57

Горна Баня, жп гара

10:58

11:00
12:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

12:16

13:00
Перник - Перник

Перник, жп гара

13:00

14:00
Драгичево - Драгичево

Драгичево, жп гара

14:59

15:00
16:00
Драгичево - Горна Баня

Драгичево, жп гара

16:28

Горна Баня, жп гара

16:30

17:00
Драгичево - Горна Баня

Драгичево, жп гара

17:33

Горна Баня, жп гара

17:34

18:00
Драгичево - Горна Баня

Драгичево, жп гара

18:43

Горна Баня, жп гара

18:43

19:00
Драгичево - Драгичево

Драгичево, жп гара

19:27

Горна Баня, жп гара

19:30

Драгичево, жп гара

19:57

20:00
Горна Баня - Горна Баня

Горна Баня, жп гара

20:38

21:00
Драгичево - Драгичево

Драгичево, жп гара

21:01

22:00
Драгичево - Драгичево

Драгичево, жп гара

22:17

23:00
Драгичево - Драгичево

Драгичево, жп гара

23:00

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

04:42

05:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

05:31

06:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

06:14

Владая, жп гара

06:38

Владая, жп гара

06:58

Владая, жп гара

06:59

07:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

07:40

08:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

08:17

09:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

09:00

Владая, жп гара

09:15

10:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

10:00

Владая, жп гара

10:55

Владая, жп гара

10:56

11:00
12:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

12:14

Владая, жп гара

12:58

13:00
14:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

14:57

15:00
16:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

16:26

Владая, жп гара

16:27

17:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

17:32

Владая, жп гара

17:32

18:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

18:41

Владая, жп гара

18:41

19:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

19:24

Владая, жп гара

19:26

Владая, жп гара

19:56

20:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

20:38

21:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

21:00

22:00
Владая - Владая

Владая, жп гара

22:15

Владая, жп гара

22:58

23:00