жп гара
Велико Търново, България

Тел. за връзка:  +359885397701

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Дебелец - Дебелец

Дебелец, жп гара

05:49

06:00
07:00
Трапезица - Трапезица

Трапезица, жп гара

07:24

08:00
Дебелец - Дебелец

Дебелец, жп гара

08:49

09:00
10:00
Трапезица - Трапезица

Трапезица, жп гара

10:16

11:00
Дебелец - Дебелец

Дебелец, жп гара

11:50

12:00
13:00
Трапезица - Трапезица

Трапезица, жп гара

13:16

14:00
Дебелец - Дебелец

Дебелец, жп гара

14:50

15:00
16:00
Трапезица - Трапезица

Трапезица, жп гара

16:19

17:00
Дебелец - Дебелец

Дебелец, жп гара

17:45

18:00
19:00
Горна Оряховица - Горна Оряховица

Горна Оряховица, жп гара

19:10

20:00
Дебелец - Дебелец

Дебелец, жп гара

20:50

21:00
22:00
Трапезица - Трапезица

Трапезица, жп гара

22:30

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

05:48

06:00
07:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

07:16

08:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

08:48

09:00
10:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

10:15

11:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

11:49

12:00
13:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

13:15

14:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

14:49

15:00
16:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

16:18

17:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

17:44

18:00
19:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

19:09

20:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

20:49

21:00
22:00
Велико Търново - Велико Търново

Велико Търново, жп гара

22:29

23:00