спирка
Варна, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Тополите - Тополите

Тополите, жп гара

06:05

Варна, жп гара

06:26

Тополите, жп гара

06:35

07:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

07:06

Тополите, жп гара

07:25

Варна, жп гара

07:33

08:00
09:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

09:26

10:00
11:00
Тополите - Варна

Тополите, жп гара

11:00

Варна, жп гара

11:15

Варна, жп гара

11:28

12:00
Тополите - Тополите

Тополите, жп гара

12:25

13:00
Тополите - Тополите

Тополите, жп гара

13:23

14:00
Варна - Тополите

Варна, жп гара

14:15

Тополите, жп гара

14:28

15:00
Тополите - Тополите

Тополите, жп гара

15:25

16:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

16:12

17:00
Варна - Тополите

Варна, жп гара

17:18

Тополите, жп гара

17:25

18:00
Варна - Тополите

Варна, жп гара

18:24

Тополите, жп гара

18:25

19:00
Тополите - Варна

Тополите, жп гара

19:25

Варна, жп гара

19:55

20:00
Варна - Тополите

Варна, жп гара

20:18

Тополите, жп гара

20:30

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

06:05

Варна, жп гара

06:26

Варна, жп гара

06:35

07:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

07:06

Варна, жп гара

07:25

Варна, жп гара

07:33

08:00
09:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

09:26

10:00
11:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

11:00

Варна, жп гара

11:15

Варна, жп гара

11:28

12:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

12:25

13:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

13:23

14:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

14:15

Варна, жп гара

14:28

15:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

15:25

16:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

16:12

17:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

17:18

Варна, жп гара

17:25

18:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

18:24

Варна, жп гара

18:25

19:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

19:25

Варна, жп гара

19:55

20:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

20:18

Варна, жп гара

20:30

21:00
22:00
23:00