жп гара
Бяла(Рс), България

Заминаващи
00:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

00:49

01:00
Борово - Борово

Борово, жп гара

01:17

02:00
03:00
04:00
05:00
Стърмен - Полско Косово

Стърмен, жп гара

05:33

Полско Косово, жп гара

05:54

06:00
07:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

07:20

08:00
Полско Косово - Полско Косово

Полско Косово, жп гара

08:50

09:00
Стърмен - Стърмен

Стърмен, жп гара

09:26

10:00
11:00
12:00
Борово - Полско Косово

Борово, жп гара

12:13

Полско Косово, жп гара

12:56

13:00
14:00
15:00
Полски Тръмбеш - Стърмен

Полски Тръмбеш, жп гара

15:28

Стърмен, жп гара

15:54

16:00
17:00
18:00
Стърмен - Стърмен

Стърмен, жп гара

18:26

19:00
Полско Косово - Полско Косово

Полско Косово, жп гара

19:23

20:00
Борово - Борово

Борово, жп гара

20:22

21:00
22:00
23:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

23:30

Пристигащи
00:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

00:48

01:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

01:16

02:00
03:00
04:00
05:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

05:32

06:00
07:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

07:19

08:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

08:48

09:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

09:25

10:00
11:00
12:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

12:12

Бяла(Рс), жп гара

12:55

13:00
14:00
15:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

15:25

Бяла(Рс), жп гара

15:27

16:00
17:00
18:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

18:24

19:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

19:22

20:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

20:21

21:00
22:00
23:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

23:29