жп гара
Бяла(Рс), България

Заминаващи
00:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

00:48

01:00
Борово - Борово

Борово, жп гара

01:17

02:00
03:00
04:00
05:00
Полско Косово - Полско Косово

Полско Косово, жп гара

05:50

06:00
07:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

07:31

08:00
09:00
Полско Косово - Стърмен

Полско Косово, жп гара

09:03

Стърмен, жп гара

09:35

10:00
11:00
12:00
Борово - Полско Косово

Борово, жп гара

12:13

Полско Косово, жп гара

12:57

13:00
14:00
15:00
Полски Тръмбеш - Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш, жп гара

15:27

16:00
Стърмен - Стърмен

Стърмен, жп гара

16:00

17:00
18:00
Стърмен - Стърмен

Стърмен, жп гара

18:27

19:00
Полско Косово - Полско Косово

Полско Косово, жп гара

19:19

20:00
Борово - Борово

Борово, жп гара

20:19

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

00:47

01:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

01:16

02:00
03:00
04:00
05:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

05:25

06:00
07:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

07:30

08:00
09:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

09:02

Бяла(Рс), жп гара

09:34

10:00
11:00
12:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

12:12

Бяла(Рс), жп гара

12:56

13:00
14:00
15:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

15:22

Бяла(Рс), жп гара

15:26

16:00
17:00
18:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

18:26

19:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

19:18

20:00
Бяла(Рс) - Бяла(Рс)

Бяла(Рс), жп гара

20:18

21:00
22:00
23:00