жп гара
Бяга, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Козарско - Козарско

Козарско, жп гара

05:10

06:00
Брацигово - Брацигово

Брацигово, жп гара

06:48

07:00
Козарско - Козарско

Козарско, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
Брацигово - Брацигово

Брацигово, жп гара

10:28

11:00
12:00
Козарско - Козарско

Козарско, жп гара

12:01

13:00
14:00
15:00
16:00
Брацигово - Брацигово

Брацигово, жп гара

16:43

17:00
Козарско - Козарско

Козарско, жп гара

17:56

18:00
19:00
20:00
Брацигово - Брацигово

Брацигово, жп гара

20:43

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

05:10

06:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

06:48

07:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

10:28

11:00
12:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

12:01

13:00
14:00
15:00
16:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

16:43

17:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

17:56

18:00
19:00
20:00
Бяга - Бяга

Бяга, жп гара

20:43

21:00
22:00
23:00