жп гара
Брусен, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

06:47

07:00
Ослен - Ослен

Ослен, жп гара

07:04

08:00
09:00
Ослен - Мездра

Ослен, жп гара

09:04

Мездра, жп гара

09:28

10:00
11:00
12:00
13:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

13:10

14:00
15:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

15:29

16:00
Ослен - Ослен

Ослен, жп гара

16:01

17:00
Ослен - Ослен

Ослен, жп гара

17:04

18:00
19:00
Мездра - Мездра

Мездра, жп гара

19:29

20:00
21:00
Ослен - Ослен

Ослен, жп гара

21:19

22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

06:47

07:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

07:04

08:00
09:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

09:04

Брусен, жп гара

09:24

10:00
11:00
12:00
13:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

13:10

14:00
15:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

15:29

16:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

16:01

17:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

17:04

18:00
19:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

19:29

20:00
21:00
Брусен - Брусен

Брусен, жп гара

21:19

22:00
23:00