жп гара
Бойчиновци, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Мърчево - Ракево

Мърчево, жп гара

05:42

Ракево, жп гара

05:59

06:00
07:00
Ракево - Ерден

Ракево, жп гара

07:10

Ерден, жп гара

07:15

08:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

08:31

Ерден, жп гара

08:35

09:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

09:58

10:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

10:05

11:00
12:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

12:34

Ерден, жп гара

12:43

13:00
14:00
Мърчево - Ракево

Мърчево, жп гара

14:51

Ракево, жп гара

14:52

15:00
Ерден - Охрид

Ерден, жп гара

15:10

Охрид, жп гара

15:18

16:00
17:00
Ерден - Охрид

Ерден, жп гара

17:07

Охрид, жп гара

17:10

18:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

18:25

...

Мърчево, жп гара

18:27

Ерден, жп гара

18:30

19:00
Мърчево - Ракево

Мърчево, жп гара

19:55

Ракево, жп гара

19:56

20:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

20:00

21:00
22:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

22:10

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

05:41

Бойчиновци, жп гара

05:58

06:00
07:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

07:00

Бойчиновци, жп гара

07:09

08:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

08:25

Бойчиновци, жп гара

08:30

09:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

09:50

Бойчиновци, жп гара

09:57

10:00
11:00
12:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

12:25

Бойчиновци, жп гара

12:33

13:00
14:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

14:35

...

Бойчиновци, жп гара

14:48

Бойчиновци, жп гара

14:50

15:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

15:06

16:00
17:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

17:02

Бойчиновци, жп гара

17:04

18:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

18:15

...

Бойчиновци, жп гара

18:20

Бойчиновци, жп гара

18:24

19:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

19:45

...

Бойчиновци, жп гара

19:53

Бойчиновци, жп гара

19:54

20:00
21:00
22:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

22:09

23:00