жп гара
Бойчиновци, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Мърчево - Ракево

Мърчево, жп гара

05:42

Ракево, жп гара

05:59

06:00
07:00
Ракево - Ерден

Ракево, жп гара

07:06

Ерден, жп гара

07:10

08:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

08:31

Ерден, жп гара

08:35

09:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

09:57

10:00
Ерден - Ерден

Ерден, жп гара

10:05

11:00
12:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

12:34

Ерден, жп гара

12:38

13:00
14:00
Мърчево - Ерден

Мърчево, жп гара

14:45

...

Ракево, жп гара

14:47

Ерден, жп гара

14:49

15:00
Охрид - Охрид

Охрид, жп гара

15:33

16:00
17:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

17:03

Ерден, жп гара

17:07

18:00
Охрид - Ерден

Охрид, жп гара

18:15

...

Мърчево, жп гара

18:17

Ерден, жп гара

18:20

19:00
Мърчево - Ерден

Мърчево, жп гара

19:45

...

Ракево, жп гара

19:46

Ерден, жп гара

19:50

20:00
21:00
22:00
Мърчево - Мърчево

Мърчево, жп гара

22:15

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

05:41

Бойчиновци, жп гара

05:58

06:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

06:55

07:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

07:05

08:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

08:05

Бойчиновци, жп гара

08:30

09:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

09:50

Бойчиновци, жп гара

09:56

10:00
11:00
12:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

12:20

Бойчиновци, жп гара

12:33

13:00
14:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

14:35

...

Бойчиновци, жп гара

14:43

Бойчиновци, жп гара

14:44

15:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

15:21

16:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

16:57

17:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

17:02

18:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

18:05

...

Бойчиновци, жп гара

18:10

Бойчиновци, жп гара

18:14

19:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

19:35

...

Бойчиновци, жп гара

19:41

Бойчиновци, жп гара

19:44

20:00
21:00
22:00
Бойчиновци - Бойчиновци

Бойчиновци, жп гара

22:14

23:00