жп гара
Белослав, България

Тел. за връзка:  +359 515 22 473

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Разделна - Разделна

Разделна, жп гара

04:58

05:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

05:17

06:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

06:06

...

Варна, жп гара

06:21

Повеляново, жп гара

06:26

Варна, жп гара

06:37

Страшимирово, жп гара

06:45

Повеляново, жп гара

06:57

07:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

07:13

Повеляново, жп гара

07:47

Повеляново, жп гара

07:59

08:00
09:00
Страшимирово - Варна

Страшимирово, жп гара

09:06

...

Повеляново, жп гара

09:19

...

Синдел, разп. жп гара

09:40

Варна, жп гара

09:54

10:00
Повеляново - Страшимирово

Повеляново, жп гара

10:53

Страшимирово, жп гара

10:54

11:00
Страшимирово - Варна

Страшимирово, жп гара

11:08

...

Повеляново, жп гара

11:21

Варна, жп гара

11:36

12:00
Варна - Повеляново

Варна, жп гара

12:32

Повеляново, жп гара

12:45

13:00
Повеляново - Повеляново

Повеляново, жп гара

13:44

Страшимирово, жп гара

13:52

Повеляново, жп гара

13:58

14:00
Варна - Повеляново

Варна, жп гара

14:37

Повеляново, жп гара

14:47

15:00
Повеляново - Страшимирово

Повеляново, жп гара

15:47

Страшимирово, жп гара

15:49

16:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

16:58

Повеляново, жп гара

16:59

17:00
Повеляново - Варна

Повеляново, жп гара

17:14

Повеляново, жп гара

17:44

Варна, жп гара

17:47

18:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

18:04

...

Варна, жп гара

18:27

Повеляново, жп гара

18:29

Повеляново, жп гара

18:46

19:00
Варна - Страшимирово

Варна, жп гара

19:06

Страшимирово, жп гара

19:35

Повеляново, жп гара

19:46

Страшимирово, жп гара

19:58

20:00
Варна - Повеляново

Варна, жп гара

20:32

Повеляново, жп гара

20:52

21:00
Повеляново - Повеляново

Повеляново, жп гара

21:59

22:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

22:51

23:00
Повеляново - Повеляново

Повеляново, жп гара

23:59

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

04:57

05:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

05:16

06:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

06:05

Белослав, жп гара

06:20

Белослав, жп гара

06:25

Белослав, жп гара

06:36

Белослав, жп гара

06:44

Белослав, жп гара

06:56

07:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

07:12

...

Белослав, жп гара

07:46

Белослав, жп гара

07:58

08:00
09:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

09:05

Белослав, жп гара

09:18

Белослав, жп гара

09:38

Белослав, жп гара

09:53

10:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

10:52

Белослав, жп гара

10:53

11:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

11:07

...

Белослав, жп гара

11:20

Белослав, разп. жп гара

11:35

12:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

12:31

Белослав, жп гара

12:44

13:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

13:43

...

Белослав, жп гара

13:51

Белослав, жп гара

13:57

14:00
Белослав - Белослав

Белослав, разп. жп гара

14:36

Белослав, жп гара

14:46

15:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

15:46

Белослав, жп гара

15:48

16:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

16:57

Белослав, жп гара

16:58

17:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

17:13

...

Белослав, жп гара

17:43

Белослав, разп. жп гара

17:46

18:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

18:03

...

Белослав, разп. жп гара

18:26

...

Белослав, жп гара

18:28

Белослав, жп гара

18:45

19:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

19:05

Белослав, жп гара

19:34

Белослав, жп гара

19:45

Белослав, жп гара

19:57

20:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

20:31

Белослав, жп гара

20:51

21:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

21:58

22:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

22:50

23:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

23:58