жп гара
Белослав, България

Тел. за връзка:  +359 515 22 473

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Синдел - Синдел

Синдел, разп. жп гара

04:59

05:00
Страшимирово - Страшимирово

Страшимирово, жп гара

05:41

06:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

06:20

Повеляново, жп гара

06:27

Страшимирово, жп гара

06:30

Повеляново, жп гара

06:40

Варна, жп гара

06:52

07:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

07:06

Повеляново, жп гара

07:26

Повеляново, жп гара

07:42

Повеляново, жп гара

07:49

08:00
09:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

09:06

...

Синдел, разп. жп гара

09:24

...

Варна, жп гара

09:41

Повеляново, жп гара

09:49

10:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

10:40

Повеляново, жп гара

10:49

11:00
Страшимирово - Повеляново

Страшимирово, жп гара

11:14

...

Варна, жп гара

11:36

Повеляново, жп гара

11:56

12:00
Повеляново - Тополите

Повеляново, жп гара

12:40

Тополите, жп гара

12:48

13:00
Повеляново - Страшимирово

Повеляново, жп гара

13:49

Страшимирово, жп гара

13:50

14:00
Варна - Повеляново

Варна, жп гара

14:31

Повеляново, жп гара

14:56

15:00
16:00
Повеляново - Повеляново

Повеляново, жп гара

16:03

Страшимирово, жп гара

16:03

Страшимирово, жп гара

16:18

Повеляново, жп гара

16:24

Повеляново, жп гара

16:49

17:00
Варна - Повеляново

Варна, жп гара

17:36

Повеляново, жп гара

17:51

18:00
Страшимирово - Страшимирово

Страшимирово, жп гара

18:06

Повеляново, жп гара

18:29

Повеляново, жп гара

18:51

Страшимирово, жп гара

18:57

19:00
Варна - Варна

Варна, жп гара

19:11

Варна, жп гара

19:46

20:00
Повеляново - Повеляново

Повеляново, жп гара

20:04

Страшимирово, жп гара

20:10

Варна, жп гара

20:36

Повеляново, жп гара

20:42

21:00
22:00
Повеляново - Варна

Повеляново, жп гара

22:04

...

Езерово, жп гара

22:31

Варна, жп гара

22:47

23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

04:58

05:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

05:40

06:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

06:19

Белослав, жп гара

06:26

Белослав, жп гара

06:29

Белослав, жп гара

06:39

Белослав, жп гара

06:51

07:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

07:05

...

Белослав, жп гара

07:25

...

Белослав, жп гара

07:41

Белослав, жп гара

07:48

08:00
09:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

09:05

Белослав, жп гара

09:23

Белослав, жп гара

09:40

Белослав, жп гара

09:48

10:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

10:39

Белослав, жп гара

10:48

11:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

11:13

...

Белослав, разп. жп гара

11:35

Белослав, жп гара

11:55

12:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

12:39

Белослав, жп гара

12:47

13:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

13:48

Белослав, жп гара

13:49

14:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

14:30

Белослав, жп гара

14:55

15:00
16:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

16:02

...

Белослав, жп гара

16:02

...

Белослав, жп гара

16:17

Белослав, жп гара

16:23

Белослав, жп гара

16:48

17:00
Белослав - Белослав

Белослав, разп. жп гара

17:35

Белослав, жп гара

17:50

18:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

18:05

Белослав, жп гара

18:28

Белослав, жп гара

18:50

Белослав, жп гара

18:56

19:00
Белослав - Белослав

Белослав, разп. жп гара

19:10

Белослав, жп гара

19:45

20:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

20:03

Белослав, жп гара

20:09

Белослав, жп гара

20:35

Белослав, жп гара

20:41

21:00
22:00
Белослав - Белослав

Белослав, жп гара

22:03

Белослав, жп гара

22:30

Белослав, жп гара

22:46

23:00