жп гара
Белово, България

Тел. за връзка:  +359884146563

Заминаващи
00:00
Септември - Септември

Септември, жп гара

00:39

01:00
02:00
03:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

03:36

04:00
Момина Клисура - Момина Клисура

Момина Клисура, жп гара

04:24

05:00
Момина Клисура - Момина Клисура

Момина Клисура, жп гара

05:19

06:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

06:17

07:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

07:22

08:00
09:00
10:00
Септември - Септември

Септември, жп гара

10:22

11:00
12:00
Септември - Костенец

Септември, жп гара

12:17

Костенец, жп гара

12:18

13:00
Момина Клисура - Момина Клисура

Момина Клисура, жп гара

13:10

14:00
София - Белово

София, Казичене жп гара

14:13

Белово, Благой Захариев

14:15

15:00
Септември - Момина Клисура

Септември, жп гара

15:04

Момина Клисура, жп гара

15:40

16:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

16:35

17:00
Септември - Момина Клисура

Септември, жп гара

17:26

Момина Клисура, жп гара

17:27

18:00
Костенец - Костенец

Костенец, жп гара

18:43

19:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

19:41

20:00
Септември - Септември

Септември, жп гара

20:33

21:00
22:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

22:17

23:00
Пристигащи
00:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

00:38

01:00
02:00
03:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

03:35

04:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

04:23

05:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

05:18

06:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

06:16

07:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

07:21

08:00
09:00
10:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

10:21

11:00
12:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

12:15

Белово, жп гара

12:16

13:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

13:09

14:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

14:09

Белово, жп гара

14:12

15:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

15:03

Белово, жп гара

15:39

16:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

16:34

17:00
Белово - Белово

Белово, Благой Захариев

17:24

Белово, жп гара

17:25

18:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

18:42

19:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

19:40

20:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

20:32

21:00
22:00
Белово - Белово

Белово, жп гара

22:16

23:00