жп гара
Белица, България

Тел. за връзка:  +359 331 64071

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Генерал Ковачев - Генерал Ковачев

Генерал Ковачев, жп гара

06:25

07:00
Дагоново - Дагоново

Дагоново, жп гара

07:26

08:00
09:00
10:00
11:00
Дагоново - Дагоново

Дагоново, жп гара

11:15

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Генерал Ковачев - Генерал Ковачев

Генерал Ковачев, жп гара

16:40

17:00
18:00
Дагоново - Дагоново

Дагоново, жп гара

18:59

19:00
20:00
Генерал Ковачев - Генерал Ковачев

Генерал Ковачев, жп гара

20:15

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

06:23

07:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

07:24

08:00
09:00
10:00
11:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

11:13

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

16:38

17:00
18:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

18:57

19:00
20:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

20:13

21:00
22:00
23:00