жп гара
Белица, България

Тел. за връзка:  +359 331 64071

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Дагоново - Генерал Ковачев

Дагоново, жп гара

06:31

Генерал Ковачев, жп гара

06:35

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
Дагоново - Дагоново

Дагоново, жп гара

11:30

12:00
Генерал Ковачев - Генерал Ковачев

Генерал Ковачев, жп гара

12:44

13:00
14:00
15:00
Дагоново - Дагоново

Дагоново, жп гара

15:22

16:00
Генерал Ковачев - Генерал Ковачев

Генерал Ковачев, жп гара

16:38

17:00
18:00
19:00
Дагоново - Дагоново

Дагоново, жп гара

19:04

20:00
Генерал Ковачев - Генерал Ковачев

Генерал Ковачев, жп гара

20:14

21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

06:22

Белица, жп гара

06:28

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

11:28

12:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

12:41

13:00
14:00
15:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

15:20

16:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

16:36

17:00
18:00
19:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

19:02

20:00
Белица - Белица

Белица, жп гара

20:12

21:00
22:00
23:00