жп гара
Асеновци, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Летница - Летница

Летница, жп гара

06:11

07:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

07:12

08:00
09:00
10:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

10:07

11:00
Летница - Летница

Летница, жп гара

11:06

12:00
13:00
14:00
15:00
Летница - Летница

Летница, жп гара

15:11

16:00
Левски - Левски

Левски, жп гара

16:12

17:00
18:00
19:00
Левски - Летница

Левски, жп гара

19:07

Летница, жп гара

19:41

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

06:11

07:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

07:12

08:00
09:00
10:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

10:07

11:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

11:06

12:00
13:00
14:00
15:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

15:11

16:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

16:12

17:00
18:00
19:00
Асеновци - Асеновци

Асеновци, жп гара

19:07

Асеновци, жп гара

19:41

20:00
21:00
22:00
23:00