жп гара
Асеновград, България

Тел. за връзка:  +359884259468

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

05:15

06:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

06:30

07:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

07:00

08:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

08:05

09:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

09:08

10:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

10:30

11:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

11:59

12:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

12:53

13:00
14:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

14:00

15:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

15:00

Маврудово, жп гара

15:40

16:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

16:45

17:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

17:55

18:00
19:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

19:00

20:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

20:25

21:00
22:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

22:12

23:00
Маврудово - Маврудово

Маврудово, жп гара

23:10

Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

05:12

06:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

06:27

Асеновград, жп гара

06:56

07:00
08:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

08:00

09:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

09:04

10:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

10:12

11:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

11:54

12:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

12:50

13:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

13:48

14:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

14:57

15:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

15:32

16:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

16:42

17:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

17:49

18:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

18:51

19:00
20:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

20:19

21:00
22:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

22:09

23:00
Асеновград - Асеновград

Асеновград, жп гара

23:04